Monitor Prawniczy / Aktualności

Termin przedawnienia roszczeń konsumenta

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że przepisy art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ak. 2 dyrektywy 1999/44 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one uregulowaniu państwa członkowskiego, które dopuszcza, aby termin...

Nieuczciwe praktyki handlowe

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że przepisy dyrektywy 2005/29 należy interpretować w ten sposób, że zakresem ich stosowania objęty jest stosunek prawny między spółką zajmującą się windykacją wierzytelności a dłużnikiem...

Oferty przejęcia

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 5 ust. 4 ak. 2 dyrektywy 2004/25 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które...

Wymogi interpretacji

Fakt, że w interpretacji organ podatkowy nie odniesie się do orzecznictwa sądów, nie oznacza automatycznie, iż interpretacja jest wadliwa – uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Przychody ze sprzedaży w Internecie

Aktywność dowodowa podatnika, w zakresie dokumentowania podejmowanych przez niego działań gospodarczych, jest szczególnie istotna wówczas, gdy dowody te mają potwierdzić korzystne dla niego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2017
Liczba tekstów: 4258