Monitor Prawniczy / Aktualności

Zasada wzajemnego uznawania orzeczeń

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wykładni art. 28 ust. 2 zd. 1 decyzji ramowej 2008/909 należy dokonywać w ten sposób, że dotyczy on jedynie wyroków, które stały się prawomocne przed datą wskazaną przez zainteresowane...

Nieuczciwe warunki umowy kredytu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że dyrektywę 93/13 należy interpretować w ten sposób, iż stoi ona na przeszkodzie dokonywanej w orzecznictwie wykładni przepisu prawa krajowego, takiego jak art. 693 ust. 2 LEC,...

Usługi płatnicze

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 41 ust. 1 i art. 44 ust. 1 w zw. z art. 4 pkt 25 dyrektywy 2007/64 należy interpretować w ten sposób, że zmiany w informacjach i warunkach, o których mowa w art. 42 tej dyrektywy,...

Opodatkowanie premii dla pracowników–twórców

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że pracodawca może w odniesieniu do wypłacanych premii pracownikom–twórcom obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 6/2017
Liczba tekstów: 4173