Monitor Prawniczy / Aktualności

Zakres swobody świadczenia usług przez adwokatów

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż nie sprzeciwia się on uregulowaniu państwa członkowskiego, takiemu jak w postępowaniu głównym, które zastrzega dla notariuszy...

Prawo do publicznego udostępniania utworów

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/29 i art. 11 bis Konwencji berneńskiej należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane...

Ochrona danych osobowych członków zarządu

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 6 ust. 1 lit. e), art. 12 lit. b) i art. 14 ak. 1 lit. a) dyrektywy 95/46 w zw. z art. 3 dyrektywy 68/151 należy interpretować w ten sposób, że w aktualnym stanie unijnego prawa do...

Zawieszenie postępowania w sprawie podatkowej

W każdej gminie powstaje odrębne zobowiązanie do zapłaty podatku na rzecz tej konkretnej gminy, jeżeli zachodzą określone w ustawie przesłanki uzasadniające opodatkowanie. W konsekwencji, nie można...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2017
Liczba tekstów: 4197