Monitor Prawniczy / Aktualności

Nieuczciwe praktyki handlowe

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że pkt 14 załącznika I do dyrektywy 2005/29 należy interpretować w ten sposób, że ten przepis pozwala uznać praktykę handlową za „system promocyjny typu »piramida«” nawet w przypadku,...

Pomoc finansowa na kontynuację nauki

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 45 TFUE i art. 7 ust. 2 rozporządzenia Nr 492/2011 należy dokonywać w ten sposób, że przez pojęcie „dziecko pracownika przygranicznego”, które może pośrednio...

Przesłanka podwójnej karalności

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że przepisy art. 7 ust. 3 i art. 9 ust. 1 lit. d) decyzji ramowej 2008/909 należy interpretować w ten sposób, iż w sytuacji, takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, przesłankę...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 4160