Monitor Prawniczy / Aktualności

Ograniczenia w urządzaniu gier losowych online

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 56 TFUE należy dokonywać w taki sposób, że stoi on na przeszkodzie ustawodawstwu krajowemu, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, które ustanawia system...

Powództwo w przedmiocie roszczenia regresowego

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 7 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia Nr 1215/2012 należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji gdy instytucja kredytowa przyzna kredyt dwojgu dłużnikom solidarnym,...

Pomoc państwa

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że zwolnienie podatkowe, takie jak to będące przedmiotem sporu w postępowaniu głównym, z którego korzysta Kongregacja należąca do Kościoła katolickiego w odniesieniu do robót wykonanych w...

Rozdzielność majątkowa a koszty podatkowe

Jeśli po ustanowieniu rozdzielności majątkowej, małżonkowie sprzedają majątek, to przysługują im pełne koszty uzyskania przychodów bez względu na to czy podzielili wspólny majątek na równe części –...

Jurysdykcja międzynarodowa

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 97 ust. 1 rozporządzenia Nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że prawnie samodzielna spółka mająca siedzibę w państwie członkowskim, która jest spółką pośrednio zależną...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 15/2017
Liczba tekstów: 4233