Monitor Prawniczy / Aktualności

Instytucja zamawiająca

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 1 ust. 9 ak. 2 dyrektywy 2004/18 należy interpretować w ten sposób, że spółkę, która, po pierwsze, w całości należy do instytucji zamawiającej prowadzącej działalność zaspokajającą...

Jurysdykcja szczególna

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 7 pkt 2 rozporządzenia Nr 1215/2012 należy interpretować w ten sposób, że osoba, która podnosi naruszenie jej dóbr osobistych w następstwie opublikowania w internecie...

Przekształcenie transgraniczne spółki z o.o.

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 49 i 54 TFUE należy interpretować w ten sposób, iż te postanowienia stoją na przeszkodzie przepisom państwa członkowskiego, które uzależniają przeniesienie statutowej siedziby...

Prawo do tłumaczenia „istotnych dokumentów”

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że wykładni art. 3 dyrektywy 2010/64 należy dokonywać w ten sposób, iż dokument, taki jak przewidziane w prawie krajowym orzeczenie, mające na celu wymierzenie kary za drobne wykroczenia,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2017
Liczba tekstów: 4281