Monitor Prawniczy / Aktualności

Prawo do bycia wysłuchanym

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że prawo do bycia wysłuchanym, jakie ma zastosowanie w ramach dyrektywy 2004/83, nie wymaga, co do zasady, aby – w przypadku gdy uregulowanie krajowe, takie jak rozpatrywane w sprawie w...

Zobowiązania alimentacyjne

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane zapewnić pełną skuteczność prawa przewidzianego w art. 41 ust. 1 rozporządzenia Nr 4/2009, zmieniając stosownie do okoliczności przepisy...

Ochrona odbiorców wyrobów medycznych

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że przepisy dyrektywy 93/42 powinny być interpretowane w ten sposób, że działanie jednostki notyfikowanej w ramach procedury dotyczącej deklaracji zgodności WE ma na celu ochronę...

Ulga mieszkaniowa

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 PDOFizU, jest wydatkowanie środków ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe rozumiane jako...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2017
Liczba tekstów: 4185