Monitor Prawniczy / Aktualności

Informacja poufna

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 54 ust. 1 dyrektywy 2004/39 należy interpretować w ten sposób, że informacje będące w posiadaniu właściwych władz, które mogły stanowić tajemnicę handlową, lecz które pochodzą...

Ubój rytualny

Ewa Skibińska (oprac.)

 TS orzekł, że badanie pytania prejudycjalnego nie wykazało istnienia żadnej okoliczności mogącej mieć wpływ na ważność art. 4 ust. 4 w zw. z art. 2 lit. k) rozporządzenia Nr 1099/2009 w świetle art....

Europejskie poświadczenie spadkowe

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 4 rozporządzenia Nr 650/2012 należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, takiemu jak będące przedmiotem sporu w postępowaniu...

Usługa outsourcingu personalnego

Przejęcie zakładu pracy może w pewnych okolicznościach polegać na przejęciu jedynie substratu osobowego, jednak nie można przyjąć takiej ewentualności w sytuacji, kiedy dotychczasowy pracodawca...

Nagrywanie rozmów klientów banku bez ich zgody

Pracownicy banku mają obowiązek uprzedzić klientów banku o tym, że rozmowy będą rejestrowane. Samo podjęcie rozmowy nie może być uznane za wyrażenie zgody w rozumieniu przepisów ustawy z 29.8.1997 r....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2018
Liczba tekstów: 4385