Monitor Prawniczy / Aktualności

Zakaz reklamy usług dotyczących zawodów regulowanych

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 56 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisom krajowym, takim jak przepisy rozpatrywane w postępowaniu głównym, które ustanawiają ogólny i...

Zasada równego traktowania oferentów

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że dyrektywę 92/13 należy interpretować w ten sposób, iż w sytuacji takiej jak rozpatrywana w postępowaniu głównym, w której w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono...

Przewóz środków pieniężnych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 3 ust. 1 rozporządzenia Nr 1889/2005 powinien być interpretowany w ten sposób, że obowiązek złożenia deklaracji przewidziany w tym przepisie ma zastosowanie w międzynarodowej...

Wniosek o uzasadnienie ogłoszonego wyroku

Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożony w dniu jego ogłoszenia, lecz przed dokonaniem ogłoszenia, jest nieskuteczny – stwierdził Sąd Najwyższy.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2017
Liczba tekstów: 4211