Monitor Prawniczy / Aktualności

Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 17 lit. a) i art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Nr 805/2004 należy interpretować w ten sposób, że orzeczeniu wydanemu w sytuacji, w której dłużnik nie został poinformowany o...

Warunki przyznania azylu

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że wykładni art. 4 dyrektywy 2011/95 w zw. z art. 7 Karty należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie możliwości sporządzenia i wykorzystania dla potrzeb ustalenia...

Ochrona jakości otaczającego powietrza

Ewa Skibińska (oprac.)

W skardze Komisja Europejska wniosła o stwierdzenie, że Rzeczpospolita Polska uchybiła ciążącym na tym państwie członkowskim zobowiązaniom przewidzianym w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady...

Opodatkowanie sprzedaży kryptowalut

Dla celów podatkowych przychód ze sprzedaży waluty bitcoin stanowi przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowany...

Opłata miejscowa

Na gminie, która wprowadza opłatę miejscową ciąży obowiązek wykazania, że w dacie podjęcia uchwały o opłacie spełnione były minimalne warunki klimatyczne, w tym dotyczące powietrza. Jeśli nie zdoła...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2018
Liczba tekstów: 4338