Monitor Prawniczy / Aktualności

Klauzula prorogacyjna zawarta w umowie dystrybucyjnej

Ewa Skibińska (oprac.)

Trybunał orzekł, że art. 23 rozporządzenia Nr 44/2001 należy interpretować w ten sposób, że zastosowanie klauzuli prorogacyjnej w kontekście powództwa o odszkodowanie wniesionego przez dystrybutora...

Pojęcia „przedsiębiorcy” i „praktyk handlowych”

Ewa Skibińska (oprac.)

TS orzekł, że art. 2 lit. b) i d) dyrektywy 2005/29 oraz art. 2 pkt 2 dyrektywy 2011/83 należy interpretować w ten sposób, iż osoba fizyczna, która publikuje na stronie internetowej jednocześnie pewną...

Środki tymczasowe

Ewa Skibińska (oprac.)

W dniu 20.12.2017 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r., poz. 5; dalej jako: SNU), która weszła w życie 3.4.2018 r. Na mocy art. 37...

Kary umowne w umowie o roboty budowlane

Sąd Najwyższy stwierdził, że zawierając umowę o roboty budowlane, w której zastrzeżono kary umowne, wykonawca musi znać ich maksymalną wysokość. Dowodząc nieważności umowy konieczne jest wykazanie, że...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2018
Liczba tekstów: 4427