Rzecznik patentowy pełnomocnikiem w sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji

A A A

W sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji, której przedmiotem jest także roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, pełnomocnikiem procesowym może być także rzecznik patentowy – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.

Andrzej C. zarzucił Wojciechowi M. – innemu przedsiębiorcy działającemu w tej samej branży, że dopuścił się czynu nieuczciwej konkurencji. Twierdził, że konkurent wykorzystał jego zdjęcia do reklamowania swoich produktów i zażądał zniszczenia materiałów reklamowych oraz usunięcia reklam z Internetu.

Gdy spór trafił na drogę sądową Andrzej C. ustanowił swoim pełnomocnikiem rzecznika patentowego. Sąd I instancji oddalił powództwo, natomiast sąd II instancji skierował do SN pytanie prawne o następującej treści: „Czy rzecznik patentowy może występować w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym, którego przedmiotem jest roszczenie dotyczące naruszenia majątkowych praw autorskich do utworu, a jednocześnie zwalczanie nieuczciwej konkurencji?”.

W uzasadnieniu wskazano, że istnieją poważne wątpliwości, czy art. 87 § 1 KPC oraz przepisy ustawy z 11.4.2001 r. o rzecznikach patentowych (t. jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1314) zezwalają rzecznikom patentowym na reprezentowanie stron w postępowaniach sądowych, w których ochrony poszukuje się w przepisach prawa autorskiego.

Sąd Najwyższy dopuścił możliwość występowania rzecznika patentowego przed sądem w roli pełnomocnika strony w sprawach własności przemysłowej, nawet jeśli roszczenie dotyczy autorskich praw majątkowych. W ocenie SN, kluczowe znaczenie ma definicja własności przemysłowej. Jak wyjaśniono, jest to kategoria interdyscyplinarna, która realizuje się w przemyśle i gospodarce, to wynik twórczego wysiłku umysłu człowieka lub nośnik informacji. Rozwój techniki wzbogaca tę definicję w miarę upływu czasu. Sąd Najwyższy uznał, że prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji jest prawem własności przemysłowej.

Uchwała SN z 26.7.2017 r., III CZP 26/17

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rzecznik patentowy pełnomocnikiem w sprawie o zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny