Publikacja wyroku TK a wniesienie skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że opóźnienie w publikacji wyroku TK nie może negatywnie wpływać na możliwość realizacji konstytucyjnego prawa obywatela do wznowienia postępowania sądowego.

 

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną „F.” S.A. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi „F.” S.A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie kosztów egzekucyjnych. „F.” S.A. wniosła skargę o wznowienie postępowania sądowego, domagając się uchylenia orzeczeń sądów obu instancji oraz postanowień organów egzekucyjnych. Jako podstawę wskazano orzeczenie przez TK o niezgodności z Konstytucją RP przepisów stanowiących podstawę do ustalenia przez organ egzekucyjny kosztów egzekucyjnych (zob. wyrok TK z 28.6.2016 r., SK 31/14, Dz.U. z 2016 r. poz. 1244). Skarga o wznowienie została złożona przed publikacją orzeczenia TK.

Do postępowania przystąpił RPO podkreślając, że zwłoka w publikacji wyroku TK nie może negatywnie wpływać na możliwość realizacji konstytucyjnego prawa obywatela do wznowienia postępowania. W jego ocenie, skoro w chwili złożenia skargi o wznowienie wyroki TK oczekiwały na publikację przez kilka miesięcy, należy przyjąć, że strona składając skargę o wznowienie postępowania przed publikacją wyroku działała w dobrej wierze i z należytą starannością.

Naczelny Sąd Administracyjny wznowił postępowanie sądowe, uchylił wyroki NSA i WSA w Warszawie oraz postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie.

Wyrok NSA z 9.2.2017 r., II FSK 1974/16

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Publikacja wyroku TK a wniesienie skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego
Do:
Od:
Wiadomość:
Komentarze
Brak komentarzy
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny