Monitor Prawniczy | 23/2018
Wprowadzenie zasady silnego uwierzytelniania użytkowników w PSD21 stanowi jeden z głównych obszarów kluczowych dla wzmocnienia bezpieczeństwa elektronicznych usług płatniczych. Jest też przykładem nałożenia na dostawców usług płatniczych większej odpowiedzialności za ochronę użytkowników2. Zgodnie z...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 23/2018
Trybunał Konstytucyjny orzeka: Art. 14 ust. 1, 1a i 5 ustawy z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 oraz z 2018 r. poz. 138 i 3101) jest zgodny z art. 87 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 73 w zw. z art....
Monitor Prawniczy | 21/2018
Poniższy artykuł omawia praktyczne problemy związane z ustaleniem wartości przedmiotu sporu w sprawach o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z rzeczy. Jak pokazuje praktyka stosowana w poszczególnych sądach powszechnych w Polsce, podejście do kwestii wartości przedmiotu sporu w tych sprawach nie...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 23/2018
Liczba tekstów: 4427