Monitor Prawniczy | 8/2015
Wykazanie umocowania do reprezentowania strony w postępowaniu cywilnym stanowi obowiązek o doniosłym znaczeniu dla toku całego postępowania ze względu na konsekwencje, jakie wynikają z uchybienia tej powinności. W związku ze stosowaniem art. 68 KPC, który ustanawia wskazany obowiązek, pojawiają się...
Monitor Prawniczy | 8/2015
Zmiana płci w wyniku zabiegu medycznego nie uzasadnia sporządzenia nowego aktu urodzenia; zmianę tę ujawnia się we wzmiance dodatkowej....
Monitor Prawniczy | 8/2015
Problem niewypłacalności podmiotów obrotu gospodarczego w znacznym stopniu spowodować może zaburzenie prawidłowego funkcjonowania rynku. Kwestia ta ulega dodatkowej komplikacji, gdy ogłoszona zostanie upadłość podmiotu, który jest stroną umowy zawierającej zapis na sąd polubowny lub który jest...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2015
Liczba tekstów: 3834
Kalendarz wydarzeń