Monitor Prawniczy | 16/2016
W artykule poruszono problematykę dopuszczalności tzw. dowodów bezprawnych w polskim procesie cywilnym. Autor omówił problem dotyczący ustalenia definicji tzw. dowodów bezprawnych, a następnie, w odniesieniu do treści przepisów obowiązującego prawa i poglądów wyrażonych w doktrynie i judykaturze,...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 16/2016
Korespondencja mailowa osoby wykonującej zadania publiczne nie jest informacją publiczną, nawet jeżeli dotyczy wykonywanych przez tę osobę zadań publicznych. Korespondencja taka nie ma waloru oficjalności, a nawet jeśli zawiera propozycje dotyczące sposobu załatwienia określonej sprawy publicznej,...
Monitor Prawniczy | 16/2016
Artykuł w głównej mierze obejmuje analizę zagadnień związanych ze zróżnicowaniem oznaczenia w treści pozwu odsetek ustawowych przewidzianych treścią art. 359 § 2 KC oraz odsetek ustawowych za opóźnienie z art. 481 § 2 KC. Przy czym analiza koncentruje się na aktach prawnych wykonawczych wydanych na...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2016
Liczba tekstów: 4084