Monitor Prawniczy | 19/2015
Niniejsza publikacja stanowi drugą część artykułu podejmującego niezwykle istotne zagadnienie egzekucji alimentów od zobowiązanego przebywającego na terenie Anglii oraz Walii. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawili m.in. podstawowe wiadomości dotyczące Konwencji o dochodzeniu roszczeń...
Monitor Prawniczy | 19/2015
W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa wytoczonej przez prokuratora po upływie terminu przewidzianego w art. 63 KRO pozwany ojciec dziecka może wnieść apelację od wyroku oddalającego powództwo....
Monitor Prawniczy | 18/2015
1. Zgoda pacjenta w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty1 musi być zgodą „objaśnioną”, „poinformowaną”, a więc świadomie akceptującą przez pacjenta zrozumiałe przezeń ryzyko dokonania zabiegu i przejęcie na siebie tego ryzyka. Dopiero taka zgoda...
Monitor Prawniczy | 19/2015
Niniejszy artykuł jest poświęcony tajemnicy źródeł informacji w zakresie, w jakim jest ona uregulowana w prawie autorskim. Artykuł omawia podstawowe elementy konstrukcyjne tej tajemnicy oraz analizuje wybrane wątpliwości interpretacyjne pojawiające się w związku z obecnym brzmieniem wprowadzającego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2015
Liczba tekstów: 3931
Kalendarz wydarzeń