Monitor Prawniczy | 15/2014
Niniejszy artykuł dotyczy zasad funkcjonowania i odpowiedzialności (cywilnej i karnej) członka organu wykonawczego spółki kapitałowej. W części pierwszej (MoP Nr 14/2014) omówiono stan faktyczny sprawy, która stanowiła podstawę analizy prawnej wskazanego zagadnienia. Przedstawiona została instytucja...
Monitor Prawniczy | 15/2014
W sprawie o udzielenie informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat (art. 105 ust. 2 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.; dalej jako: PrAut)...
Monitor Prawniczy | 14/2014
Przed wejściem w życie art. 3051–3054 KC było dopuszczalne nabycie w drodze zasiedzenia na rzecz przedsiębiorcy służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu....
Monitor Prawniczy | 15/2014
W obowiązującym stanie prawnym ustawodawca szczegółowo zakreślił w dziale VII ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa1 oraz w ustawie z 28.9.1991 r. o kontroli skarbowej2 ramy legislacyjne tajemnicy skarbowej, które stanowią lex specjalis w odniesieniu do przepisów regulujących dostęp do...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 15/2014
Liczba tekstów: 4571
Kalendarz wydarzeń