Monitor Prawniczy | 7/2015
W dniu 25.12.2014 r. weszła w życie ustawa z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta1. Wprowadziła ona m.in. istotne zmiany w przepisach Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi przy sprzedaży oraz rękojmi za wady dzieła, które – przy niezmienionym brzmieniu art. 656 KC – implikują również istotne zmiany w...
Monitor Prawniczy | 7/2015
Przewidziana w art. 54 § 1 KRO rozdzielność majątkowa może wynikać z orzeczenia sądu państwa obcego, jeżeli odpowiada wydawanemu przez sąd polski orzeczeniu o separacji. Takiemu orzeczeniu nie odpowiada orzeczenie sądu francuskiego wydawane w postępowaniu o rozwód jako środek tymczasowy (mesure...
Monitor Prawniczy | 7/2015
Obowiązek przekazania do masy upadłości tego co na skutek bezskutecznej względnie czynności prawnej dokonanej przez upadłego ubyło z jego majątku, nie jest tożsamy z obowiązkiem złożenia przez nabywcę oświadczenia woli o powrotnym przeniesieniu własności rzeczy i praw stanowiących przedmiot...
Monitor Prawniczy | 7/2015
W niniejszym artykule przedstawiono tajemnicę pracodawcy (zakładową), której obowiązek przestrzegania normuje art. 100 § 2 pkt 4 KP. W pierwszej części opracowania podjęto próbę określenia zakresu pojęcia „tajemnica przedsiębiorstwa”, z którym pojęcie „tajemnica pracodawcy” bywa czasami utożsamiane....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2015
Liczba tekstów: 3834
Kalendarz wydarzeń