Monitor Prawniczy | 9/2018
Technologia w XX i XXI w. rozwija się w dynamicznym tempie. Jeszcze kilkanaście lat temu stworzono pierwsze systemy wspomagającego parkowania1, a już dzisiaj powstają programy mające wprowadzić na rynek pojazdy autonomiczne (ang. Autonomous vehicles [AV]; niekiedy błędnie nazywane samochodami...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 9/2018
(...) [U]znać należy, że pismo procesowe zawierające słowa wulgarne i powszechnie uznane za obelżywe nie może otrzymać prawidłowego biegu i uzasadnione jest wezwanie strony do jego uzupełnienia poprzez złożenie pisma z pominięciem tych słów1. Postanowienie SA w Krakowie z 28.11.2017 r., I ACz...
Monitor Prawniczy | 9/2018
Niniejsze opracowanie odnosi się do zagadnienia prawnego związanego z bezskutecznością czynności prawnej – umowy dokonanej przez przyszłego upadłego z osobą trzecią z pokrzywdzeniem wierzycieli, stwierdzonej konstytutywnym, prawomocnym wyrokiem sądu, polegającej na transferze z majątku przyszłego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 9/2018
Liczba tekstów: 4344