Monitor Prawniczy | 17/2017
Utrata przez wyciągi z ksiąg rachunkowych banków mocy dokumentów urzędowych w postępowaniu cywilnym doprowadziła do postulatów uchylenia art. 485 § 3 KPC. Argumenty jakie stały się podstawą stwierdzenia niekonstytucyjności art. 95 ust. 1 Prawa bankowego1 obecnie przytaczane są jako podstawa do...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 17/2017
Z tych względów opowiedzieć się należy za przyjęciem, że w odniesieniu do tak szczególnego stosunku prawnego wygaśnięcie umowy zmieniającej umowę spółki ze skutkiem wstecznym powoduje bezskuteczność rozporządzenia na jej rzecz aportem i tym samym samo przez się przywrócenie poprzedniego stanu...
Monitor Prawniczy | 17/2017
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1299/2014 z 18.12.2014 r. dotyczące technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Infrastruktura” systemu kolei w Unii Europejskiej1 wprowadza w art. 7 tzw. okresy przejściowe w zakresie stosowania Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności w stosunku do...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2017
Liczba tekstów: 4244