Monitor Prawniczy | 22/2016
Jednostronne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy jest nową instytucją w Kodeksie pracy. Niniejszy artykuł opisuje na czym ta instytucja polega oraz wskazuje warunki jej stosowania w związku z wypowiedzeniem pracownikowi warunków pracy i płacy, tj. podmiot uprawniony do jej stosowania...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 22/2016
1. W razie indosu powierniczego w celu inkasa, służącego wyłącznie interesom indosanta, art. 10 ustawy z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282)1 nie wyłącza możliwości podnoszenia przez dłużnika wekslowego wobec indosatariusza zarzutów przysługujących mu przeciwko indosantowi. 2....
Monitor Prawniczy | 21/2016
Dystrybucja funduszy unijnych wiąże się z koniecznością stworzenia krajowych regulacji prawnych, które zapewnią ochronę prawną podmiotów ubiegających się o dofinansowanie projektów. Postępowanie przed organami administracji, jak i postępowanie przed sądami administracyjnymi jest dwuinstancyjne. Od...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2016
Liczba tekstów: 4123