Monitor Prawniczy | 4/2015
Ustawą z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta1 ustawodawca dokonał istotnej nowelizacji Kodeksu cywilnego, w zakresie nowego uregulowania rękojmi za wady fizyczne i prawne, a także w pewnym zakresie zmienił przepisy o gwarancji. Artykuł ma za zadanie wskazać dotychczasowy model ochrony przed wadami w...
Monitor Prawniczy | 4/2015
Strona, która swoim zachowaniem spowodowała, że świadczenie zostało spełnione w wyższej wysokości niż powinno, nie może z powołaniem się na art. 411 pkt 1 KC, odmawiać zwrotu nienależnej części świadczenia, nawet jeżeli jej kontrahent miał możliwość ustalenia jaka powinna być wysokość świadczenia,...
Monitor Prawniczy | 4/2015
Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju....
Monitor Prawniczy | 4/2015
W niniejszym artykule omówiono funkcje i pozycję ustrojową Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka. Następnie przedstawiono obowiązek przestrzegania przez Rzeczników tajemnic prawnie chronionych, który wynika z roty składanego, przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 4/2015
Liczba tekstów: 3798
Kalendarz wydarzeń