Monitor Prawniczy | 12/2016
Przedsiębiorcy, w toku prowadzenia działalności gospodarczej, coraz częściej wykorzystują chmurę obliczeniową (ang. cloud computing), przy pomocy której korzystają z usług wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych dostarczających różnego rodzaju zasoby technologii informacyjnych (np. dodatkowe...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 12/2016
Wierzyciel wekslowy – dochodząc należności z weksla gwarancyjnego – ma różne możliwości wykazywania zasadności swojego roszczenia wekslowego, powiązanego z roszczeniem wynikającym ze stosunku podstawowego. Poza samym powoływaniem się na treść weksla może on przytaczać także fakty i dowody...
Monitor Prawniczy | 12/2016
Niniejsza publikacja stanowi pierwszą część artykułu podejmującego niezwykle istotne zagadnienie – czynności podejmowanych przez sądy polskie, w celu przekazania wniosku o udzielenie pomocy prawnej lub przesłuchanie osoby znajdującej się za granicą. W pierwszej części artykułu wyjaśniła podstawowe...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2016
Liczba tekstów: 4057