Monitor Prawniczy | 14/2016
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie prawnej kwalifikacji kontynuacji dzieła audiowizualnego, a także wskazanie podmiotów, którym może przysługiwać przedmiotowe prawo. W artykule autorzy obszernie prezentują praktyczne wytyczne dotyczące konstruowania umów z zakresu przenoszenia praw do...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 14/2016
Uzyskiwanie przez uprawnionego dochodów ze sprzedaży energii elektrycznej otrzymywanej przez przetworzenie energii wiatrowej za pomocą turbin wiatrowych posadowionych na gruncie oddanym mu – na podstawie stosunku obligacyjnego – do korzystania w celu eksploatacji tych urządzeń nie jest pobieraniem...
Monitor Prawniczy | 14/2016
W praktyce zawierania umów sprzedaży, w szczególności nieruchomości zdarza się, że kupujący płaci w terminie cenę tylko częściowo, gdy świadczenie sprzedawcy z reguły jest spełnione z chwilą zawarcia umowy (art. 155 § 1 KC). Pojawia się wtedy pytanie, czy sprzedawca może tylko żądać od kupującego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2016
Liczba tekstów: 4071