Monitor Prawniczy | 15/2016
W niniejszym artykule poruszono zagadnienie transgranicznej przestępczości karuzelowej. Wraz z postępującymi zmianami społeczno-ekonomicznymi oraz akcesją Polski do Unii Europejskiej w naszym kraju pojawiło się nowe, co do zasady, niewystępujące dotychczas zjawisko karuzeli podatkowej. Polega ono na...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 15/2016
Na sądzie ciąży obowiązek urzeczywistniania zasady równouprawnienia stron przez takie stosowanie przepisów, które zapobiegnie sytuacji, w której strona zostałaby pozbawiona prawa do rzetelnego procesu na skutek działania przeciwnika procesowego. Ostatecznie o toku postępowania zawsze decyduje sąd i...
Monitor Prawniczy | 14/2016
W praktyce zawierania umów sprzedaży, w szczególności nieruchomości zdarza się, że kupujący płaci w terminie cenę tylko częściowo, gdy świadczenie sprzedawcy z reguły jest spełnione z chwilą zawarcia umowy (art. 155 § 1 KC). Pojawia się wtedy pytanie, czy sprzedawca może tylko żądać od kupującego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 15/2016
Liczba tekstów: 4078