Monitor Prawniczy | 10/2015
Transakcje podmiotów realizujących projekty z udziałem dofinansowania unijnego stały się w ostatnich latach coraz częstsze. Nic w tym dziwnego, unijne dofinansowanie, obok wymiernych korzyści w postaci samych środków pieniężnych, zdecydowanie wpływa na renomę danej spółki i jej postrzeganie przez...
Monitor Prawniczy | 9/2015
Do obniżenia na podstawie art. 362 KC odszkodowania należnego małoletniemu, który ze względu na wiek nie ponosi odpowiedzialności, można – gdy wymagają tego zasady współżycia społecznego – stosować przez analogię art. 428 KC....
Monitor Prawniczy | 10/2015
Czynsz najmu i dzierżawy nieruchomości obciążonej hipoteką pobrany po ogłoszeniu upadłości zalicza się do sumy uzyskanej z likwidacji tej nieruchomości (art. 336 ust. 1 i art. 345 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze, t. jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.), z której...
Monitor Prawniczy | 10/2015
Rynek instytucji finansowych obejmuje wiele różnorodnych obszarów aktywności prowadzonej przez podmioty poddane regulacji prawnej z uwagi na potrzebę ochrony interesów uczestników obrotu, w tym zwłaszcza nieprofesjonalistów, bowiem podstawowym dobrem prawnym chronionym przez ustawodawcę pozostaje...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 10/2015
Liczba tekstów: 3848
Kalendarz wydarzeń