Monitor Prawniczy | 12/2015
W dniu 22.11.2014 r. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Radców Prawnych, działając na podstawie art. 57 pkt 7 ustawy z 6.7.1982 r. o radcach prawnych1, podjął uchwałę o przyjęciu nowego Kodeksu Etyki Radcy Prawnego2. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd poświęcony był w założeniu wyłącznie temu zagadnieniu i...
Monitor Prawniczy | 12/2015
Umowa o zwolnienie z długu zawarta pomiędzy sprawcą wypadku komunikacyjnego a poszkodowanym nie zwalnia z odpowiedzialności ubezpieczyciela odpowiadającego z tytułu umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych....
Monitor Prawniczy | 12/2015
Zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium nie może być traktowana jako zgodność dosłowna zaś pokrycie kosztów planu przez inny podmiot jest sprawą wewnętrzną gminy1....
Monitor Prawniczy | 12/2015
Istnieją odrębne konstrukcje prawne tajemnic w zawodach pośrednictwa ubezpieczeniowego, a więc tajemnica agenta ubezpieczeniowego i brokera ubezpieczeniowego. Regulacje te, jak zostało to przedstawione w niniejszym artykule, różnią się od siebie w sposób zasadniczy, choć dotyczą bardzo podobnych i...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 12/2015
Liczba tekstów: 3868
Kalendarz wydarzeń