Monitor Prawniczy | 17/2016
W niniejszym artykule autor przedstawia nowy rodzaj produktów leczniczych, zwanych lekami cyfrowymi. W ślad za podjętą we wrześniu 2015 r., przez Federalną Agencję Żywności i Leków (USA) procedurą rozpatrywania wniosku o dopuszczenie do obrotu pierwszego w historii Agencji leku cyfrowego, Autor...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 17/2016
Dla prawidłowego ustalenia nieumyślności nie wystarczy wskazanie ogólnej nieostrożności zachowania sprawcy. Konieczne jest bowiem wskazanie konkretnej reguły ostrożności, która została naruszona, w wyniku czego doszło do popełnienia czynu zabronionego. Dla przypisania sprawcy odpowiedzialności za...
Monitor Prawniczy | 16/2016
Artykuł w głównej mierze obejmuje analizę zagadnień związanych ze zróżnicowaniem oznaczenia w treści pozwu odsetek ustawowych przewidzianych treścią art. 359 § 2 KC oraz odsetek ustawowych za opóźnienie z art. 481 § 2 KC. Przy czym analiza koncentruje się na aktach prawnych wykonawczych wydanych na...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2016
Liczba tekstów: 4092