Monitor Prawniczy | 24/2014
Niniejszy artykuł dotyczy specyfiki i prawnego obrotu treściami cyfrowymi, który w związku z rozwojem Internetu zapewne będzie coraz powszechniejszy. W pierwszej kolejności przedstawiono legalne definicje treści cyfrowych – w tym zakresie należy wskazać potrzebę jednolitego unormowania w całej UE....
Monitor Prawniczy | 24/2014
Jeżeli inwestor zrezygnował z wglądu do dokumentacji lub z żądania informacji od wykonawcy, skuteczność jego zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą nie jest uzależniona od przedstawienia umowy lub projektu umowy oraz wiedzy o jej postanowieniach (art. 6471 § 1 i 2 zd. 1 KC)....
Monitor Prawniczy | 24/2014
1. Ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (t.jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.)1 nie wskazuje technicznego rozwiązania „indywidualnego zbierania głosów przez zarząd”. Nie sposób też uznać, iż przepis art. 23 tej ustawy jest przepisem szczególnym, który nie przewiduje możliwości...
Monitor Prawniczy | 24/2014
Obowiązki poufności, zachowania tajemnicy czy ochrony danych osobowych mają złożone podłoże. Podyktowane być mogą najogólniej ujmując zarówno interesem publicznym, jak i interesem prywatnym. Szczególnej doniosłości prawnej nabierają te regulacje, których zadaniem jest wyważenie niekiedy...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 24/2014
Liczba tekstów: 4720
Kalendarz wydarzeń