Monitor Prawniczy | 1/2018
Umowa z komponentem budowlanym1 zawarta w oparciu o międzynarodowy standard umowny opracowany przez FIDIC2 nie jest bezpośrednio objęta regulacją normatywną na gruncie polskiego porządku prawnego, zaś pojęcia przedmiotu umowy i samego świadczenia nie zostały zdefiniowane w warunkach kontraktowych...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 1/2018
Ostatnim pełnym rokiem obrotowym w rozumieniu art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 KSH jest ostatni rok obrotowy, który rozpoczął się w czasie trwania kadencji członka rady nadzorczej spółki akcyjnej. Uchwała SN z 24.11.2016 r., III CZP 72/16, Legalis
Monitor Prawniczy | 24/2017
Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych1 ustosunkował się 29.9.2017 r. do pytania, jak powinien postąpić emitent w sytuacji, w której opóźnił publikację informacji poufnej zgodnie z art. 17 ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 1/2018
Liczba tekstów: 4295