Monitor Prawniczy | 14/2014
Niniejszy artykuł dotyczy zasad funkcjonowania i odpowiedzialności (cywilnej i karnej) członka organu wykonawczego spółki kapitałowej. W części pierwszej omówiono stan faktyczny sprawy, która stanowiła podstawę analizy prawnej wskazanego zagadnienia. Przedstawiona została instytucja poręczenia – jej...
Monitor Prawniczy | 14/2014
Posiadanie nieruchomości w zakresie służebności przesyłu gazu przez przedsiębiorcę korzystającego z tej nieruchomości bez tytułu prawnego obejmuje także strefę ochronną, przewidzianą w przepisach normujących warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe....
Monitor Prawniczy | 14/2014
Przed wejściem w życie art. 3051–3054 KC było dopuszczalne nabycie w drodze zasiedzenia na rzecz przedsiębiorcy służebności odpowiadającej treścią służebności przesyłu....
Monitor Prawniczy | 14/2014
Niniejszy artykuł dotyczy tajemnicy psychiatrycznej, uregulowanej w art. 50 ust. 1 ustawy z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego1. Rozważania zawarte w opracowaniu odnoszą się m.in. do: prawnych aspektów obowiązywania omawianej tajemnicy, przedmiotu ochrony, podmiotów chronionych, podmiotów...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 14/2014
Liczba tekstów: 4556
Kalendarz wydarzeń