Monitor Prawniczy | 2/2015
Wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym, co do zasady, wiąże się z możliwością uzyskania szybkiego zaspokojenia roszczenia. Jednak wniesienie sprzeciwu przez pozwanego niweczy skutki tego postępowania i powoduje konieczność przeniesienia sprawy do zwykłego trybu procesowego,...
Monitor Prawniczy | 2/2015
Dowód doręczenia decyzji ZUS o określeniu wysokości należności z tytułu składek, o odpowiedzialności osoby trzeciej lub o odpowiedzialności następcy prawnego (art. 26 ust. 3 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442 ze zm.; dalej jako:...
Monitor Prawniczy | 2/2015
Podział nieruchomości w postępowaniu o podział majątku wspólnego następuje w celu realizacji roszczeń do części nieruchomości wynikających z art. 46 KRO w zw. z art. 1035 i 211 KC; jest to zatem podział, który może nastąpić z pominięciem przesłanki ustalonej w art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce...
Monitor Prawniczy | 2/2015
Przedmiotem artykułu jest analiza tajemnic dotyczących naboru Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Głównego Geodety Kraju oraz dyrektora sądu. O ile w przypadku dwóch pierwszych podmiotów mamy do czynienia ze statusem centralnego organu administracji rządowej, o tyle w przypadku dyrektora sądu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 2/2015
Liczba tekstów: 4754
Kalendarz wydarzeń