Monitor Prawniczy | 7/2014
W opracowaniu omówione zostały zmiany wprowadzone do Kodeksu postępowania cywilnego (albo znajdujące w bardziej lub mniej zaawansowanym stadium procesu legislacyjnego) w okresie od sierpnia 2013 r. do lutego 2014 r. Taki wybór okresu został spowodowany tym, że zjawisko nieustannego nowelizowania...
Monitor Prawniczy | 7/2014
Przewidziane w art. 124 § 2 i 4 KPC terminy do wniesienia zażalenia nie mają zastosowania do strony, której w postępowaniu przed SN nie obowiązuje zastępstwo przez adwokatów lub radców prawnych (art. 871 § 2 KPC)....
Monitor Prawniczy | 7/2014
1. Obowiązkowe zastępstwo powoda przez adwokata lub radcę prawnego, przewidziane w art. 4 ust. 4 ustawy z 17.12.2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. z 2010 r. Nr 7, poz. 442), dotyczy także powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, będącego reprezentantem grupy....
Monitor Prawniczy | 7/2014
Przedstawiona w niniejszym opracowaniu tajemnica sędziowska to tajemnica związana ze sprawowaniem funkcji funkcjonariusza publicznego, o czym przesądza art. 115 § 13 KK. Zauważyć również należy, że z uwagi na zakres czynności związany z rozpoznawaniem nieograniczonego rodzaju spraw, sędzia posiadać...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 7/2014
Liczba tekstów: 4443
Kalendarz wydarzeń