Monitor Prawniczy | 18/2014
Potężny zbiór zdjęć wykonywanych w najróżniejszych sytuacjach i miejscach oraz ich publiczne udostępnianie w usłudze Google Street View powoduje konieczność rozstrzygnięcia wielu problemów prawnych związanych m.in. z ochroną dóbr osobistych (np. prawo do prywatności, wizerunku) oraz praw autorskich...
Monitor Prawniczy | 18/2014
W razie podziału spółdzielni będącej użytkownikiem wieczystym gruntu, przysługujące jej uprawnienie do bonifikaty od opłaty rocznej przechodzi na spółdzielnię powstałą w wyniku podziału, która stała się użytkownikiem wieczystym tego gruntu....
Monitor Prawniczy | 18/2014
W niniejszym artykule dokonano analizy tzw. tajemnic kontrolnych, w obrębie których wyróżniono: tajemnicę pracownika kontroli państwowej, tajemnicę organu informacji finansowej i pracownika urzędu oraz osoby wykonującej czynności na rzecz jednostki organizacyjnej wyodrębnionej w tym celu w...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 18/2014
Liczba tekstów: 4621
Kalendarz wydarzeń