Monitor Prawniczy | 3/2016
Elektroniczne postępowanie upominawcze1 stanowi od 2010 r. rzeczywistość postępowania cywilnego, która potwierdziła nieodwracalność informatyzacji polskiego sądownictwa, z jednej strony2, zaś z drugiej, umożliwiła realizację szybszego rozstrzygania sporów bez pozbawienia obu stron skutecznej ochrony...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za stworzenie utworu i za przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego jest sprawą o ochronę praw autorskich w rozumieniu art. 17 pkt 2 KPC. Postanowienie SN z 26.2.2015 r., III CZ 6/15
Monitor Prawniczy | 3/2016
Nierównomierne rozłożenie w umowie opcji walutowej ryzyka osiągnięcia korzyści i nieekwiwalentności świadczeń stron, z których jedną jest bank, nie oznacza naruszenia zasad słuszności kontraktowej oraz uczciwego obrotu, powodującego nieważność umowy na podstawie art. 58 § 2 KC. ...
Monitor Prawniczy | 2/2016
Instytucja zażalenie na uchylenie przez sąd II instancji wyroku sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (art. 3941 § 11 KPC) została wprowadzona przez ustawodawcę w celu ograniczenia nieprawidłowej praktyki sądów II instancji, polegającej na nadużywaniu stosowania art. 386 § 4...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2016
Liczba tekstów: 3997
Kalendarz wydarzeń