Monitor Prawniczy | 8/2014
Artykuł obejmuje rozważania dotyczące problematyki nieobecności oskarżonego na rozprawie w toku postępowania odwoławczego. W pracy uwzględniono sytuację oskarżonego odpowiadającego z wolnej stopy oraz pozbawionego wolności. Omówiono okoliczności, które uzasadniają jego obowiązkową obecność oraz...
Monitor Prawniczy | 8/2014
Przedsiębiorca posiada nieruchomość w zakresie służebności przesyłu od chwili wejścia na grunt w celu wybudowania urządzenia służącego do przesyłania energii elektrycznej....
Monitor Prawniczy | 8/2014
Sprawa o wykonanie umowy o roboty budowlane zawartej w ramach realizacji zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej, kultury i rekreacji jest sprawą gospodarczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z 24.5.1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych2....
Monitor Prawniczy | 8/2014
Niniejsze opracowanie dotyczy problematyki tajemnicy postępowania przygotowawczego. Należy zaznaczyć, że temat ten obejmuje wewnętrznie powiązane i pomocnicze tematy, jak: tajemnica śledztwa, tajemnica prokuratorska, tajemnica postępowania karnego. W artykule omówiono kilka szczegółowych zagadnień,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2014
Liczba tekstów: 4455
Kalendarz wydarzeń