Monitor Prawniczy | 3/2018
Celem ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami1 jest przyczynienie się do zwiększenia porównywalności i transparentności ofert kredytodawców, wzmocnienie pozycji konsumenta oraz zapewnienie transparentnego i rzetelnego...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 3/2018
Dopuszczalne jest zasądzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika zwrotu kosztów obrony przed egzekucją, w tym kosztów zastępstwa procesowego, w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z uchyleniem klauzuli wykonalności nadanej tytułowi egzekucyjnemu, na podstawie którego wszczęto to...
Monitor Prawniczy | 3/2018
Od 25.5.2018 r. administratorzy danych1 osobowych będą musieli prowadzić rejestry czynności przetwarzania danych osobowych. Ustalenie prawidłowego sposobu prowadzenia tego dokumentu jest dla administratorów danych o tyle istotne, że brak rejestru lub jego nieprawidłowe prowadzenie może pociągać za...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 4309