Monitor Prawniczy | 1/2019
W dniu 11.10.2018 r. upłynął termin implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1564 z 13.9.2017 r. w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z określonych utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 1/2019
Przepis art. 788 § 1 KPC nie ma zastosowania w razie przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową na podstawie art. 551 § 1 KSH. Uchwała SN z 29.11.2017 r., III CZP 68/17, Legalis Summary: Transformation of a commercial company into another commercial company and a warrant of...
Monitor Prawniczy | 11/2007
Problematyka reprezentacji Skarbu Państwa jako szczególnej osoby prawnej jest bardzo złożona i ma wiele aspektów. Według art. 67 § 2 KPC zasadą jest, że gdy stroną jest Skarb Państwa, do podejmowania w jego imieniu czynności procesowych uprawniony jest odpowiedni organ tej jednostki organizacyjnej,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 4439