Monitor Prawniczy | 19/2014
Niniejszy artykuł dotyczy pozycji prawnej wspólnika wykonującego w spółce prawo kontroli w sytuacji, gdy zarząd odmawia udzielenia mu żądanych informacji. Autorka wskazuje na istnienie luki w zakresie uprawnień informacyjnych wspólników w sytuacji, gdy prawo indywidualnej kontroli zostało wyłączone...
Monitor Prawniczy | 19/2014
W sprawie o udzielenie informacji oraz udostępnienie dokumentów niezbędnych do określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat (art. 105 ust. 2 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, t. jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.; dalej jako: PrAut)...
Monitor Prawniczy | 19/2014
Przepis art. 6471 § 2 KC nie uzależnia odpowiedzialności inwestora od przedłożenia mu dokumentacji, jeśli wyraża w sposób czynny zgodę na udział podwykonawcy w realizacji inwestycji. Może on uzyskać wiedzę o umowie pomiędzy wykonawcą a podwykonawcą z dowolnego źródła, zarówno przed jej zawarciem,...
Monitor Prawniczy | 19/2014
Przedmiotem niniejszego artykułu są wybrane zagadnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa. Opracowanie zawiera m.in. rozważania dotyczące podstawy prawnej obowiązku zachowania tajemnicy, zakresu podmiotowego i przedmiotowego definicji, a także odnosi się do uprawnień przedsiębiorcy w zakresie...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2014
Liczba tekstów: 4640
Kalendarz wydarzeń