Monitor Prawniczy | 19/2016
Przestępstwo korupcji menedżerskiej określone w art. 296a KK, pomimo nowelizacji, nadal cechuje się niejasną treścią oraz złożoną konstrukcją znamion przedmiotowych. Artykuł poświęcony jest zakresowi przedmiotowemu tego czynu zabronionego, a w szczególności konstrukcji znamion „w zamian za nadużycie...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 18/2016
Nie można usprawiedliwić zaniechania terminowego opłacenia składki w pełnej wysokości błędem biura rachunkowego pośredniczącego w rozliczeniach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Opłacenie składek obciąża bowiem wyłącznie ubezpieczonego, który nie może powoływać się na błąd w działaniu swojego...
Monitor Prawniczy | 19/2016
Nieprzypadkowy tytuł publikacji ma silne zakorzenienie w praktyce stosowania prawa i odzwierciedla najczęstszą sytuację procesową, w której po dwóch stronach sporu stają właściciele nieruchomości gruntowej oraz przedsiębiorca przesyłowy. Zasadniczym celem niniejszej publikacji pozostaje...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 19/2016
Liczba tekstów: 4105