Monitor Prawniczy | 8/2018
Mało które zagadnienie prawa własności intelektualnej zostało tak gruntownie przeanalizowane przez TSUE, jak kwestia dopuszczalności użycia cudzego znaku towarowego w reklamie kontekstowej (np. Google AdWords lub AdSense)1. Wprost odnoszą się do niego następujące wyroki odpowiadające na pytania...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 8/2018
Sąd okręgowy, akceptując bez zastrzeżeń pierwszoinstancyjne ustalenie o uczynieniu sobie przez obu sprawców popełnionego czynu (tj. piractwa znaków unijnych i rejestracji międzynarodowych – przyp. J.W.-G.) stałego źródła dochodu i w istocie przyjętą kwalifikację prawną z art. 305 ust. 2...
Monitor Prawniczy | 7/2018
Artykuł dotyczy odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o. względem wierzycieli. Omawia wszystkie składniki, jakie mogą złożyć się na poniesioną przez wierzyciela szkodę. Ich określenie jest niezbędne bowiem wniesienie pozwu do sądu wymaga określenia przez wierzyciela wysokości żądania. ...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2018
Liczba tekstów: 4338