Monitor Prawniczy | 1/2017
Celem opracowania jest przedstawienie zakresu kontroli sądowoadministracyjnej nad działalnością agencji wykonawczych: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie i Narodowego Centrum Nauki w Krakowie1. Jak słusznie podkreśla się w literaturze przedmiotu, wprowadzenie do systemu prawnego...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 1/2017
Artykuł 189 KPC nie może być podstawą żądania przez członka stowarzyszenia ustalenia nieistnienia uchwały organu stowarzyszenia niedotyczącej jego stosunku członkostwa. Uchwała SN(7) z 20.10.2015 r., III CZP 27/15, Legalis
Monitor Prawniczy | 24/2016
Niniejsza publikacja sygnalizuje aktualny problem, zaistniały na gruncie realizacji zmaterializowanych założeń rządowego programu „Rodzina 500 plus”, obejmujących świadczenie wychowawcze, wywierających skutek w sferze świadczeń alimentacyjnych, a dokładnie w ekstensji ich wysokości i faktorów ją...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 1/2017
Liczba tekstów: 4145