Monitor Prawniczy | 22/2015
W niniejszym artykule podjęto próbę określenia przyczyn, które mogą usprawiedliwiać odmowę przekazania organowi egzekucyjnemu kwoty świadczenia należnego dłużnikowi z zajętej wierzytelności zarówno przez pracodawcę dłużnika, bank, w którym dłużnik posiada rachunek, jak i inny podmiot posiadający w...
Monitor Prawniczy | 22/2015
Właściciel nieruchomości, który udostępnia jej elementy (elewację, ogrodzenie) w celu umieszczenia wielkopowierzchniowego ogłoszenia naruszającego dobra osobiste osoby trzeciej, może być uznany za sprawcę tego naruszenia, jeżeli wie, że treść ogłoszenia naruszy dobra osobiste tej osoby....
Monitor Prawniczy | 22/2015
Członkowie zarządu spółdzielni mogą być odwołani na podstawie art. 49 § 4 ustawy z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t. jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1443)1 także podczas innego posiedzenia niż to, na którym nie udzielono im absolutorium....
Monitor Prawniczy | 22/2015
Przyznając rzeczoznawcom majątkowym wyłączne uprawnienia do określenia wartości nieruchomości ustawodawca, dla zagwarantowania wysokiej jakości sporządzanych przez nich operatów szacunkowych, uregulował nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz wykonywanie zawodu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 22/2015
Liczba tekstów: 3958
Kalendarz wydarzeń