Monitor Prawniczy | 17/2018
Przedmiotem artykułu jest analiza uregulowań prawnych, orzecznictwa oraz poglądów doktryny w zakresie możliwości uznania prawa do czystego środowiska i prawa do czystego powietrza za dobra osobiste w rozumieniu art. 23 KC. Tłem analizy jest rozwój prawa do czystego środowiska jako prawa człowieka,...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 17/2018
Uwzględnienie zadośćuczynienia w oparciu o treść art. 448 KC wymaga nie tylko ustalenia bezprawności zachowania sprawcy, lecz także jego winy, określanej subiektywną przesłanką odpowiedzialności. Chodzi o podmiotową niewłaściwość postępowania, ponieważ oceniane jest zachowanie szkodzące wyłącznie z...
Monitor Prawniczy | 16/2018
Od 25.5.2018 r., na części1 z podmiotów zobowiązanych2 spoczywa obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych3. W przypadku wielu podmiotów zobowiązanych pojawiają się jednak wątpliwości, czy wyznaczenie przez nich IOD jest obligatoryjne, czy jedynie dobrowolne, ponieważ sposób...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2018
Liczba tekstów: 4390