Monitor Prawniczy | 8/2016
Wskazane w tytule publikacji nowelizacje procedury karnej, mimo że czas ich obowiązywania nie przekroczył roku (obie ustawy, co do zasady, weszły w życie z dniem 1.7.2015 r.), jedynie na krótko ukształtowały obowiązujący model procesu karnego. Uchwalona ustawa z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy –...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za stworzenie utworu i za przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego jest sprawą o ochronę praw autorskich w rozumieniu art. 17 pkt 2 KPC. Postanowienie SN z 26.2.2015 r., III CZ 6/15
Monitor Prawniczy | 8/2016
Nabywca udziału (udziałów) w spółce wstępuje w istniejący pomiędzy spółką a zbywcą stosunek uczestnictwa w spółce, którego składnikiem jest zbywane prawo (udział). Przy braku odpowiednich postanowień umowy kupna sprzedaży udziałów na nabywcę udziałów przechodzą tylko prawa związane z nabywanym,...
Monitor Prawniczy | 7/2016
Pozbawienie osoby, która nie dopełniła obowiązku zgłoszenia w przepisanym terminie wniosku o ogłoszenie upadłości „przedsiębiorcy”, prawa prowadzenia działalności gospodarczej w określonym czasie, stanowi szczególny rodzaj odpowiedzialności cywilnej, zbliżony w swej istocie do odpowiedzialności...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 8/2016
Liczba tekstów: 4030