Monitor Prawniczy | 11/2018
Od kilku dekad w orzecznictwie SN konsekwentnie wskazuje się, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC może być obliczane jako wysokość kosztów przywrócenia uszkodzonej rzeczy do stanu poprzedniego (czyli tzw. metodą kosztorysową)1 i to nawet wówczas, gdy koszty te nie zostały i nigdy nie zostaną przez...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 11/2018
Summary: Is there a need to revise the European Arrest Warrant mechanism? Remarks to the judgment in the joint cases of Aranyosi and Căldăraru The case law of the Court of Justice of the European Union allows recognising that it is not possible to refuse execution of a European arrest warrant in...
Monitor Prawniczy | 9/2018
Niniejsze opracowanie odnosi się do zagadnienia prawnego związanego z bezskutecznością czynności prawnej – umowy dokonanej przez przyszłego upadłego z osobą trzecią z pokrzywdzeniem wierzycieli, stwierdzonej konstytutywnym, prawomocnym wyrokiem sądu, polegającej na transferze z majątku przyszłego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 11/2018
Liczba tekstów: 4356