Monitor Prawniczy | 18/2015
Postępująca informatyzacja życia społecznego oddziałuje na coraz to nowe dyscypliny, wprowadzając do nich innowacyjne rozwiązania i zmieniając dotychczasowe standardy. Nie inaczej jest w przypadku systemu opieki zdrowotnej, gdzie rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych przyczynia się do...
Monitor Prawniczy | 18/2015
Odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystwa funduszy inwestycyjnych wobec uczestnika funduszu w związku z nieprawidłowym wykonywaniem zarządu aktywami tego funduszu (art. 64 ust. 1 ustawy z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych, t. jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 157; dalej jako: FundInwestU) jest...
Monitor Prawniczy | 18/2015
1. Zgoda pacjenta w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty1 musi być zgodą „objaśnioną”, „poinformowaną”, a więc świadomie akceptującą przez pacjenta zrozumiałe przezeń ryzyko dokonania zabiegu i przejęcie na siebie tego ryzyka. Dopiero taka zgoda...
Monitor Prawniczy | 18/2015
Przedmiotem niniejszego opracowania są wybrane przepisy ustawy z 17.9.2013 r. – Prawo własności przemysłowej1 odnoszące się do zagadnienia (instytucji) tajemnicy prawnie (ustawowo) chronionej w tej ustawie, jak również próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy przepisy PrWłPrzem faktycznie...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 18/2015
Liczba tekstów: 3920
Kalendarz wydarzeń