Monitor Prawniczy | 13/2014
W obecnej sytuacji gospodarczej coraz większe znaczenia ma przekazywanie danych osobowych do państw trzecich. Wynika stąd potrzeba stosowania i doprecyzowywania instrumentów regulujących tego typu operacje. W tym kontekście coraz większego znaczenia nabierają klauzule umowne (umowy transferowe),...
Monitor Prawniczy | 13/2014
1. Do podstawowych zasad porządku prawnego należy przewidziane w Konstytucji wymaganie proporcjonalności środków cywilnoprawnych skierowanych przeciwko sprawcy szkody....
Monitor Prawniczy | 13/2014
W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu socjalnego sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy....
Monitor Prawniczy | 13/2014
Niniejsze opracowanie obejmuje charakterystykę poszczególnych rodzajów tajemnic zawodów medycznych i innych tajemnic funkcjonujących w sferze ochrony zdrowia w Polsce. Uzupełnia ono prowadzone w poprzednich artykułach2 rozważania na temat instytucji prawa do tajemnicy informacji o pacjencie i jego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2014
Liczba tekstów: 4550
Kalendarz wydarzeń