Monitor Prawniczy | 16/2014
Problematyka zaskarżania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych od wielu lat była przedmiotem ożywionej analizy zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie. Spór w tym zakresie był wielopłaszczyznowy, a dotyczył tak istotnych zagadnień, jak zakres osób uprawnionych do wytoczenia przedmiotowego powództwa...
Monitor Prawniczy | 16/2014
Wykorzystanie przez osobę trzecią oznaczenia (znaku towarowego) w domenie internetowej stanowi naruszenie prawa ochronnego na ten znak, jeżeli wywołuje niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd co do pochodzenia towaru (usługi) albo prowadzi do naruszenia funkcji reklamowej znaku (art. 296 ust. 1 ustawy...
Monitor Prawniczy | 16/2014
W niniejszym opracowaniu został omówiony obowiązek kuratora sądowego (zawodowego i społecznego) w aspekcie zachowania tajemnicy, który z racji wykonywania czynności służbowych wszedł w posiadanie informacji niejawnej. W artykule wskazano również źródła tajemnicy oraz zakres przedmiotowy, podmiotowy...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2014
Liczba tekstów: 4591
Kalendarz wydarzeń