Monitor Prawniczy | 16/2015
Niniejsze opracowanie omawia stanowisko polskiego orzecznictwa i doktryny w zakresie kwestii związanych z orzekaniem przez sąd polubowny o własnej kompetencji1, jak również przedstawia propozycję wykładni przepisów w kwestiach kontrowersyjnych. W publikacji poruszone zostały zagadnienia dotyczące...
Monitor Prawniczy | 16/2015
Zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym jest formą jej dochodzenia w postępowaniu sądowym i spełnia analogiczną funkcję jak wytoczenie powództwa....
Monitor Prawniczy | 16/2015
Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady z 25.5.1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji1 należy interpretować w ten sposób, iż stoi ona na przeszkodzie stosowaniu takich przepisów państwa członkowskiego, które w wypadku gdy konsument...
Monitor Prawniczy | 16/2015
Niniejszy artykuł przybliżyć ma prawną konstrukcję niezwykle istotnej dla współczesnego rynku bankowego tajemnicy prawnie chronionej, jaką jest tytułowa tajemnica bankowa. Z jednej strony, tajemnica ta określa zakres prawnego obowiązku nałożonego na banki i jego pracowników, zaś z drugiej strony...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 16/2015
Liczba tekstów: 3904
Kalendarz wydarzeń