Monitor Prawniczy | 21/2018
Artykuł porusza problematykę tzw. owoców zatrutego drzewa, czyli dowodów pozyskanych z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego w postępowaniu cywilnym. Inaczej niż w procedurze karnej i administracyjnej, przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie zawierają regulacji odnoszących się do...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 21/2018
Przewidziany w art. 713 KC nakaz odpowiedniego stosowania przepisów o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia do rozliczenia wydatków lub nakładów komodatariusza, poczynionych na rzecz użyczoną, nie obejmuje kwestii, które zostały uregulowane w przepisach o umowie użyczenia. Przedawnienie roszczeń o...
Monitor Prawniczy | 21/2018
Poniższy artykuł omawia praktyczne problemy związane z ustaleniem wartości przedmiotu sporu w sprawach o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z rzeczy. Jak pokazuje praktyka stosowana w poszczególnych sądach powszechnych w Polsce, podejście do kwestii wartości przedmiotu sporu w tych sprawach nie...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 21/2018
Liczba tekstów: 4414