Monitor Prawniczy | 2/2016
Wprowadzenie do rodzimego systemu prawnego instytucji skargi na przewlekłość postępowania stanowi w praktyce ważny instrument wspomagający państwo polskie w dążeniu do zdynamizowania prowadzonych postępowań sądowych i związanych z nimi postępowań „okołosądowych” (postępowania egzekucyjnego w ramach...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Sprawa o zapłatę wynagrodzenia za stworzenie utworu i za przeniesienie autorskich praw majątkowych do niego jest sprawą o ochronę praw autorskich w rozumieniu art. 17 pkt 2 KPC. Postanowienie SN z 26.2.2015 r., III CZ 6/15
Monitor Prawniczy | 2/2016
1. Z samego faktu położenia nieruchomości w granicach miasta nie można wyciągać wniosku o ich miejskim charakterze i zarazem o niepodleganiu przepisom dekretu z 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej....
Monitor Prawniczy | 2/2016
Instytucja zażalenie na uchylenie przez sąd II instancji wyroku sądu I instancji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania (art. 3941 § 11 KPC) została wprowadzona przez ustawodawcę w celu ograniczenia nieprawidłowej praktyki sądów II instancji, polegającej na nadużywaniu stosowania art. 386 § 4...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 2/2016
Liczba tekstów: 3988
Kalendarz wydarzeń