Monitor Prawniczy | 13/2018
W przypadku pozostawania w ustroju wspólności majątkowej, tj. wspólności ustawowej albo wspólności umownej, małżonkowie są podmiotami trzech mas majątkowych, tj. majątku osobistego należącego do każdego z nich oraz majątku wspólnego, objętego reżimem wspólności łącznej1. Jeżeli na małżonku ciąży...
Monitor Prawniczy | 24/2015
Jeżeli na skutek wprowadzenia do portalu internetowego określonej treści (wpisu, obrazu lub dźwięku) doszło do naruszenia dóbr osobistych, osoba dotknięta tym naruszeniem może żądać od osoby, której zachowanie umożliwiło rozpowszechnienie tej treści, aby zawiadomiła podmiot zarządzający portalem, że...
Monitor Prawniczy | 13/2018
Potrzeba ochrony przed nieuczciwym zachowaniem uczestnika obrotu gospodarczego, jakim jest wspólnik (wspólnicy) spółki handlowej, przemawia za zastosowaniem wobec niego przez osobę dotkniętą tą nieuczciwością wszelkich środków, jakie przewiduje prawo. Nie można więc tej osobie odbierać najprostszej...
Monitor Prawniczy | 9/2018
Niniejsze opracowanie odnosi się do zagadnienia prawnego związanego z bezskutecznością czynności prawnej – umowy dokonanej przez przyszłego upadłego z osobą trzecią z pokrzywdzeniem wierzycieli, stwierdzonej konstytutywnym, prawomocnym wyrokiem sądu, polegającej na transferze z majątku przyszłego...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 13/2018
Liczba tekstów: 4367