Monitor Prawniczy | 17/2014
Niniejszy artykuł dotyczy najistotniejszych problemów związanych z projektami realizowanymi przy udziale dofinansowania ze środków europejskich, jakie pojawiają się na gruncie orzecznictwa sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Omówione poniżej kwestie odnoszą się przede wszystkim do dystrybucji...
Monitor Prawniczy | 17/2014
Wysokość świadczenia banku na rzecz beneficjenta gwarancji bankowej nie zależy od rozmiaru świadczenia obciążającego zleceniodawcę gwarancji....
Monitor Prawniczy | 17/2014
W dniu 10.5.2013 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego1, której założeniem jest m.in. wzmocnienie sytuacji prawnej dłużnika na gruncie postępowania egzekucyjnego2. Ustawa ta zmierza do realizacji powyższego celu szczególnie poprzez zapewnienie precyzyjnej...
Monitor Prawniczy | 17/2014
Tajemnica celna jest jedną z tajemnic prawnie chronionych, która została uregulowana w ustawie z 27.8.2009 r. o służbie celnej2. Wprowadzenie odrębnej regulacji dotyczącej tajemnicy celnej jest związane ze specyfiką charakteru zadań nałożonych na organy Służby Celnej. Generalnie tajemnicą celną...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawniczy
Aktualny numer: 17/2014
Liczba tekstów: 4608
Kalendarz wydarzeń