Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo pracy

Dopuszczalne zarzuty skargi kasacyjnej

Zarzuty skargi kasacyjnej, które mają na celu polemikę z ustaleniami faktycznymi sądu II instancji, są niedopuszczalne. Wyrok SN z 19.8.2015 r. II PK 218/14 Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata...

Pojęcie mobbingu

Pojęcie mobbingu nie obejmuje zachowań pracodawcy dozwolonych prawem. Wyrok SN z 22.4.2015 r., II PK 166/14 Przewodniczący Sędzia SN Krzysztof Staryk (sprawozdawca), Sędzia SN: Zbigniew Myszka,...

Rozwiązanie stosunku pracy z pracownicą chronioną

Przy przyjęciu, że dopuszczalne było rozwiązanie stosunku pracy na podstawie art. 52 KP, sąd orzekający nie może pominąć aspektu szczególnej ochrony stosunku pracy przy ocenianiu roszczeń...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2017
Liczba tekstów: 2034