Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo pracy

Wypadek przy pracy a spożywanie alkoholu

Okoliczności konkretnej sprawy decydują o tym, czy spożywanie alkoholu w czasie i miejscu świadczenia pracy lub w drodze z pracy do domu prowadzi do zerwania normatywnego związku z pracą lub z...

Zasady współżycia społecznego

W uzasadnieniu wyroku oddalającego powództwo ze względu na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego (art. 8 KP) należy wskazać wyjątkowe okoliczności to usprawiedliwiające oraz podjąć...

Skonkretyzowanie przyczyny wypowiedzenia

Skonkretyzowanie przyczyny wypowiedzenia nie oznacza wyczerpującego powołania wszystkich faktów i zdarzeń, które stały się podstawą decyzji pracodawcy o rozwiązaniu stosunku pracy. Konkretność...

Pracownicy urzędów państwowych

Ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) ma charakter szczególny i autonomiczny. Reguluje wyczerpująco kwestie związane z nawiązaniem,...

Odpowiedzialność za zaległości składkowe

Przepis art. 32 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 ze zm.) – także w brzmieniu obowiązującym do 1.1.2010 r. przed zmianą dokonaną przez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2017
Liczba tekstów: 1967