Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Prawo pracy

Niezachowanie terminu do wniesienia powództwa

Zarzut spóźnionego odwołania się do sądu pracy przez pracownika, który w kodeksowym terminie odwołania skierował powództwo przeciwko podmiotowi niebędącemu pracodawcą, a wezwanie pracodawcy do udziału...

Renta socjalna

Renta socjalna ma charakter świadczenia zabezpieczającego, a jej celem jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego ze względu na to, że...

Pakiet socjalny

Postanowienie porozumienia zbiorowego (pakietu) jest, w świetle art. 9 § 3 i 4 KP, zgodne z prawem, jeśli nie jest mniej korzystne dla pracownika niż przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i...

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym

Do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym nie wystarcza ustalenie, że nie przedstawił on usprawiedliwienia niestawienia się na badanie lekarskie. Konieczne jest ustalenie, czy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2018
Liczba tekstów: 2087