Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo / Orzeczenia TS

Dyskryminacja ze względu na religię

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 2 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2000/781 należy dokonywać w ten sposób, że zakaz noszenia chusty islamskiej, wprowadzony w postanowieniu regulaminu pracy przedsiębiorstwa sektora prywatnego i...

Praca tymczasowa

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 1 ust. 1 i 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/104/WE z 19.11.2008 r. w sprawie pracy tymczasowej1 należy interpretować w ten sposób, że zakresem stosowania tej dyrektywy jest...

Niezdolność do pracy a niepełnosprawność

Ewa Skibińska

Przepisy dyrektywy Rady 2000/78 z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy interpretować w ten sposób, że: – fakt, że z powodu...

Dyskryminacja ze względu na wiek

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 2 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on...

Prawo właściwe dla umowy o pracę

Ewa Skibińska

1. Artykuł 28 rozporządzenia Rzym I1 należy interpretować w ten sposób, że umowny stosunek pracy powstały przed 17.12.2009 r. jest objęty zakresem stosowania tego rozporządzenia, tylko jeśli wskutek...

Kolejna umowa o pracę na czas określony

Ewa Skibińska (oprac.)

1. Klauzulę 5 pkt 1 lit. a) porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że stoi ona na przeszkodzie temu, aby uregulowanie krajowe, takie jak...

Nadużycie prawa

Ewa Skibińska (oprac.)

Artykuł 3 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2000/78 z 27.11.2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 oraz art. 14 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2006/54 z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2017
Liczba tekstów: 1967