Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Wykładnia umowy o zakazie konkurencji

Brak inicjatywy stron nie zawsze zwalnia sąd od dostatecznego wyjaśnienia spornych okoliczności. Wyrok SN z 9.2.2017 r., II PK 364/15 Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec,...

Pracodawca sędziego sądu powszechnego

W postępowaniu z zakresu prawa pracy z powództwa sędziego legitymowany biernie jest sąd, który go faktycznie zatrudniał. Wyrok SN z 31.1.2017 r., II BP 10/15 Przewodniczący Sędzia SN Romualda Spyt,...

Prawo do odprawy emerytalnej

Pracownik nie może zrzec się prawa do odprawy emerytalnej. Wyrok SN z 16.3.2017 r., I PK 110/16 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Myszka, Sędzia SN Romualda Spyt, Sędzia SA Marek Procek...

Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego

Pracownik przebywający na urlopie wypoczynkowym nie ma obowiązku kontrolowania poczty elektronicznej. Wyrok SN z 8.3.2017 r., II PK 26/16 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar, Sędzia SA Marek...

Zgłoszenie gotowości podjęcia pracy przez pracownika

Przyczyna przekroczenia terminu z art. 48 § 1 KP musi być niezależna od pracownika. Wyrok SN z 25.1.2017 r., II PK 320/15 Przewodniczący Sędzia SN Bohdan Bieniek, Sędziowie SN: Halina Kiryło...

Niezdolność do pracy

Niezdolność do pracy nie jest stanem, do którego można zastosować obiektywne kryteria. Wyrok SN z 31.1.2017 r., II UK 644/15 Przewodniczący Sędzia SN Romualda Spyt (sprawozdawca), Sędzia SN: Beata...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2017
Liczba tekstów: 1967