Monitor Prawa Pracy / Orzecznictwo

Prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

Prawo do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy staje się wymagalne z dniem rozwiązania (wygaśnięcia) stosunku pracy. Wyrok SN 1.3.2017 r., II BP 11/15 Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata...

Kilkukrotne przechodzenie na emeryturę

Możliwość kilkukrotnego przechodzenia na emeryturę nie może być kwestionowana. Wyrok SN z 8.3.2017 r., II UK 755/15 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędzia SA Marek Procek,...

Reguły korzystania przez pracownika z pojazdu służbowego

Ewa Skibińska (oprac.)

Postanowienie art. 45 TFUE należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie przepisom prawa państwa członkowskiego, takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, na mocy których mający...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2017
Liczba tekstów: 1989