Monitor Prawa Pracy / Biblioteka MoPr

Poradnik bhp - zagadnienia wybrane

Ryszard Celeda, Krzysztof Walczak, Edward Kołodziejczyk, Jacek Zalewski

Spis treści: Obowiązkowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy - Edward Kołodziejczyk Szczegółowy program instruktażu ogólnego i stanowiskowego - Edward Kołodziejczyk Wymagania...

Kontrole u pracodawcy

Aleksander Stuglik, Andrzej Ponczek, r. pr. Adrianna Jasińska-Cichoń, Aleksandra Gołębiowska

Spis treści: Ogólne zasady przeprowadzenia kontroli Zasady dotyczące kontroli przedsiębiorcy - ustawa o swobodzie działalności gospodarczej - r.pr. Aleksander Stuglik Państwowa inspekcja pracy ...

Procesowe Prawo Pracy

Piotr Grębowski, Piotr Świder, r.pr. Wiesław Władyka, r.pr. Arkadiusz Mik

Dodatek specjalny do Monitora Prawa Pracy nr 12/2004 Spis treści: Jurysdykcja w sprawach pracowniczych w świetle regulacji wspólnotowych Piotr Świder Koszty procesu w sprawach pracowniczych r.pr....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2018
Liczba tekstów: 2098