Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Zbiorowe prawo pracy

Referendum strajkowe w polskim prawie pracy

Referendum strajkowe w polskim prawie pracy

Jacek Lewkowicz

Autor podejmuje problematykę instytucji referendum strajkowego w polskim prawie pracy. Tekst rozpoczyna ogólna charakterystyka istoty strajku oraz przesłanek legalności strajku, na którą składają się...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2018
Liczba tekstów: 2127