Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Gdy powstanie rada - obowiązki pracodawcy

Bartłomiej Raczkowski

Niniejsze opracowanie stanowi czwartą część cyklu poświęconego omówieniu ustawy z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji1, która wprowadza po stronie pracodawców...

Czy mobbing może być uzasadniony?

Grzegorz Orłowski

Wprowadzeniu regulacji antymobbingowych do Kodeksu pracy towarzyszyło powszechne zainteresowanie. Media prześcigały się w efektownych opisach tego zjawiska. Nic w tym dziwnego, skoro od dawna...

Prawo pracowników do informacji i konsultacji

Ludwik Florek

Opracowanie przedstawia zasadnicze założenia ustawy z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Szczególną uwagę poświęcono powoływaniu i kompetencji rad...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2014
Liczba tekstów: 2125
Kalendarz wydarzeń