Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Racjonalność czy represyjność – rozdroża prawa pracy

Grzegorz Orłowski

Publikowane okresowo sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy o rzeczywistości naszego rynku pracy wskazują, że mamy do czynienia z sytuacją, w której przestrzeganie praw pracowniczych nie jest...

Umowa zlecenia a „miękkie domniemanie stosunku pracy”

Grzegorz Orłowski

W niniejszym opracowaniu autor dokonuje analizy umowy zlecenia i określa wywiedzione z orzecznictwa SN i swojej praktyki wskazówki dotyczące poprawnego sformułowania jej postanowień, tak aby uniknąć...

Naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych.Cz. 2. Dyskryminacja ze względu na określoną sytuację kandydata, posiadanie określonych kwalifikacji lub statusu, posiadanie określonych cech osobowych

Sławomir W. Ciupa

Niniejsze opracowanie jest próbą oceny przestrzegania zakazu dyskryminacji w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych ukazujących się w polskiej prasie oraz Internecie. Zasadniczo autor...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2015
Liczba tekstów: 1726
Kalendarz wydarzeń