Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Naruszenie zakazu dyskryminacji w zatrudnieniu w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych.Cz. 2. Dyskryminacja ze względu na określoną sytuację kandydata, posiadanie określonych kwalifikacji lub statusu, posiadanie określonych cech osobowych

Sławomir W. Ciupa

Niniejsze opracowanie jest próbą oceny przestrzegania zakazu dyskryminacji w praktyce korzystania z ogłoszeń rekrutacyjnych ukazujących się w polskiej prasie oraz Internecie. Zasadniczo autor...

Ochrona prywatności pracownika w relacjach z pracodawcą

Na życie prywatne składa się życie rodzinne i osobiste, a więc m.in. takie elementy, jak: sposób spędzania wolnego czasu, życie towarzyskie i erotyczne, sposób ubierania się, wyznanie, religia i...

Gdy powstanie rada - obowiązki pracodawcy

Bartłomiej Raczkowski

Niniejsze opracowanie stanowi czwartą część cyklu poświęconego omówieniu ustawy z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji1, która wprowadza po stronie pracodawców...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2015
Liczba tekstów: 2178
Kalendarz wydarzeń