Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Wykroczenia przeciwko prawom pracownika

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji Pracy

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany do powiadomienia o tym właściwych organów nadzoru. Dotyczy to m.in. Państwowej Inspekcji Pracy. Obowiązek ten ciąży również na pracodawcy w razie...

Dyskryminacja w prawie pracy

Emilia Naumann

Implementacja podstawowych dyrektyw antydyskryminacyjnych do polskiego Kodeksu pracy nie daje możliwości korzystania w pełni z instrumentów w nich przewidzianych. Wynika to z błędnej lub niepełnej...

Racjonalność czy represyjność – rozdroża prawa pracy

Grzegorz Orłowski

Publikowane okresowo sprawozdania Państwowej Inspekcji Pracy o rzeczywistości naszego rynku pracy wskazują, że mamy do czynienia z sytuacją, w której przestrzeganie praw pracowniczych nie jest...

Umowa zlecenia a „miękkie domniemanie stosunku pracy”

Grzegorz Orłowski

W niniejszym opracowaniu autor dokonuje analizy umowy zlecenia i określa wywiedzione z orzecznictwa SN i swojej praktyki wskazówki dotyczące poprawnego sformułowania jej postanowień, tak aby uniknąć...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2016
Liczba tekstów: 1822