Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Ustanie stosunku pracy

Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy

Nowe zasady wystawiania świadectwa pracy

Maciej Nałęcz

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian, które w zakresie wystawiania świadectw pracy weszły w życie od 1.1.2017 r. Ich zakres został dodatkowo zobrazowany w przedstawionym poniżej...

Zawieszenie w czynnościach służbowych a byt stosunku pracy

Grzegorz Wolak

Zarówno przepisy Kodeksu pracy, jak i ustaw szczególnych, np. ustawy z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej1, nie regulują skutków zawieszenia pracownika w czynnościach służbowych, na podstawie środka...

Relacja pomiędzy art. 362 a art. 1671 KP

Jarosław Witkowski

Ustawa z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1 wprowadziła do Kodeksu pracy instytucję jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. Instytucja...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 1956