NAJPOPULARNIEJSZE

Rozwiązanie stosunku pracy na wniosek nauczyciela mianowanego

Wioletta Jędrychowska-Jaros

Nauczyciele należą do kategorii pracowników, których stosunki pracy regulują przepisy szczególne, a dokładnie ustawa z 26.1.1982 r. - Karta Nauczyciela1. W niniejszym opracowaniu autorka poddaje...

Urlop dodatkowy sędziów

Maciej Nawrocki

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza instytucji prawnej urlopu dodatkowego sędziów przewidzianego w art. 92 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych1, co w szczególności...

Renta z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy

Ryzyko ubezpieczeniowe w zakresie renty z tytułu częściowej utraty zdolności do pracy obejmuje utratę, na skutek dysfunkcji organizmu, możliwości zarobkowania przy wykonywaniu pracy zgodnej z poziomem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2018
Liczba tekstów: 2127