NAJPOPULARNIEJSZE

Zgłoszenie zatrudnienia do urzędu pracy

Ewa Suknarowska-Drzewiecka

Pracodawca jest obowiązany zawiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zatrudnieniu osoby zarejestrowanej jako bezrobotna lub o powierzeniu jej innej pracy zarobkowej. W niniejszym opracowaniu...

Urlop dodatkowy sędziów

Maciej Nawrocki

Przedmiotem niniejszego artykułu jest analiza instytucji prawnej urlopu dodatkowego sędziów przewidzianego w art. 92 ustawy z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych1, co w szczególności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2017
Liczba tekstów: 1989