Monitor Prawa Pracy / Artykuły / Odpowiedzialność porządkowa pracowników

Nieuczciwa konkurencja pracownika – wybrane zagadnienia

Nieuczciwa konkurencja pracownika – wybrane zagadnienia

Barbara Antczak

Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie ogólnych zagadnień dotyczących nieuczciwej konkurencji pracownika. Zawiera próbę zdefiniowania samego pojęcia nieuczciwej konkurencji pracownika, rozważania...

Ocena okresowa jako narzędzie motywacji pracowników sądów*

Jakub Szmit

Kluczową cechą stosunku pracy, pozwalającą odróżnić zatrudnienie pracownicze zwłaszcza od zatrudnienia cywilnoprawnego, jest podporządkowanie pracownika pracodawcy1. Wyrazem tego podporządkowania jest...

Ochrona dóbr osobistych pracodawcy będącego osobą prawną

Patrycja Zawirska

Zasadą jest, że przepisy o ochronie dóbr osobistych osób fizycznych stosuje się odpowiednio do osób prawnych. Do zrozumienia tej zasady konieczne jest jednak uchwycenie różnic dotyczących chronionych...

Postępowanie karne przeciwko pracownikowi

Ryszard Sadlik

Toczące się przeciwko pracownikowi postępowanie karne może mieć istotne znaczenie dla dalszego bytu jego stosunku pracy. Dlatego też warto zwrócić uwagę na obowiązujące w tym zakresie regulacje. ...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2017
Liczba tekstów: 1945