Monitor Prawa Pracy / Artykuły

Powód rozwiązania stosunku pracy

Ewa Skibińska (oprac.)

Wykładni art. 4 ust. 1 dyrektywy 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy1 należy dokonywać w ten sposób, że chęć uwzględnienia przez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2017
Liczba tekstów: 1978