Zadośćuczynienie z tytułu nieudzielenia pracownikowi odpoczynku za pełnione dyżury

Wyrok SN z 9.5.2017 r., I PK 155/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2018
Liczba tekstów: 2117