Wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę z zawinionego błędu pracodawcy

Wyrok SN z 7.12.2017 r., I PK 336/16

A A A