Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

Wyrok SN z 12.4.2017 r., II PK 56/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2018
Liczba tekstów: 2087