Przeszkody uniemożliwiające wykonywanie pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy

- glosa do Wyroku SN z 7.1.2014 r., I PK 150/13

A A A