Prawo do odprawy a rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków

- glosa do Uchwały SN z 2.7.2015 r., III PZP 4/15

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2017
Liczba tekstów: 1989