Pracownik pełniący obowiązki zastępcy kierującego jednoosobowo zakładem pracy

Wyrok SN z 7.11.2017 r., I PK 302/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 2148