Pracownik pełniący obowiązki zastępcy kierującego jednoosobowo zakładem pracy

Wyrok SN z 7.11.2017 r., I PK 302/16

A A A