Odszkodowanie w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w okresie wypowiedzenia

Wyrok SN z 11.7.2017 r., II PK 227/16

A A A
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2018
Liczba tekstów: 2159