Niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Wyrok SN z 11.7.2018 r., II PK 175/17

A A A