Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Orzecznictwo

Kwestionowanie rozwiązania umowy o pracę

W ocenie SN wniesienie odwołania od wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o pracę nie jest warunkiem koniecznym do zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego...

Opcje na akcje w ramach programów motywacyjnych

Zdaniem NSA, otrzymanie przez pracownika opcji na akcje – w ramach programu motywacyjnego, na preferencyjnych zasadach – i następnie ich zrealizowanie nie kreuje jeszcze powstania po stronie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 1934