Monitor Prawa Pracy / Aktualności / Orzecznictwo

Błędne pouczenie a roszczenie o odszkodowanie

Zdaniem SN błędne pouczenie pracownika o prawie odwołania się do sądu pracy uzasadnia jedynie prawo do przywrócenia terminu do wniesienia odwołania. Nie uzasadnia natomiast roszczeń pracownika z...

Nierówne traktowanie a dyskryminacja w zatrudnieniu

Jak wynika z orzeczenia SN, zasada niedyskryminacji wyrażona w art. 113 i rozwinięta w art. 183a KP i n., nie jest tożsama z zasadą równych praw (czy zasadą równego traktowania) pracowników jednakowo...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 1956