Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Forma i postać

Grzegorz Orłowski

Jeśli nie zostanie wcześniej uchwalony nowy Kodeks pracy, od 1 stycznia przyszłego roku obecny kodeks zostanie wzbogacony o nowe pojęcia użyte w nowych kontekstach i przepisach. 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika

W ocenie SN domaganie się przez pracodawcę odszkodowania, jeżeli pracownik bez uzasadnionej przyczyny rozwiązuje umowę o pracę, nie może być traktowane jako godzące w zasady współżycia społecznego.

Zmiany w prawie

Ograniczenie handlu w niedziele | Bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzeń i skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych coraz bliżej

Wieczysty regulamin wynagradzania

Grzegorz Orłowski

W wyroku z 12.10.2017 r. SN stwierdził, że: „Pracodawca znajdujący się przez dłuższy okres czasu w trudnej sytuacji ekonomicznej (a zwłaszcza w sytuacji wymagającej wdrożenia programu restrukturyzacji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 2178