Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany w prawie pracy zbyt rewolucyjne | Finalizacja ustawy o ochronie danych osobowych zgodnej z RODO coraz bliżej | Prace nad projektem ustawy o związkach zawodowych w toku

Skuteczność wadliwego wypowiedzenia

Jak wynika z orzeczenia SN, zasadą prawa pracy jest skuteczność jednostronnych czynności rozwiązujących stosunek pracy, także wtedy gdy występuje wątpliwość, czy wypowiedzenia dokonała osoba lub organ...

Zadaniowy czas pracy

W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy może być stosowany system zadaniowego czasu pracy (zob. wyrok SN z 5.2.2008 r., II PK 148/07, OSP Nr...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 2178