Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Projekty zmian aktów prawnych

Przywrócenie do pracy nie tylko na podstawie wyroku | Zmiany dla małych przedsiębiorców w zakresie składek na ZUS

Zmiany w prawie

Imienne zezwolenia do obsługi wózków widłowych | Termin na zmianę lub odwołanie Inspektora Ochrony Danych | Prezydent podpisał zmiany do ustawy o związkach zawodowych

Zakres zakazu konkurencji

Zdaniem SN precyzyjne określenie zakresu zakazu konkurencji ustanawianego w klauzuli konkurencyjnej jest szczególnie ważne, gdyż po ustaniu stosunku pracy były pracownik nie jest objęty obowiązkiem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 2178