Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone

Jak wynika z orzeczenia SN, prawidłowe powierzenie pracownikowi mienia nie wymaga zachowania formy pisemnej. Istotne jest, że pracownik wyraził zgodę na przyjęcie odpowiedzialności za mienie, przy...

Projekty zmian aktów prawnych

Korzystanie z monitoringu w miejscu pracy oraz danych biometrycznych pracowników ma być dozwolone | Inspektor ochrony danych osobowych, postępowanie kontrolne oraz odpowiedzialność cywilna za...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zdaniem SN, pracodawca nie jest związany żadnym z góry określonym terminem na dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę. W szczególności, termin ten nie może być uzależniony wyłącznie od czasu, jaki...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 2178