Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Płace na antypodach

Barbara Surdykowska

Publiczny dyskurs na temat wysokości płac w Polsce w moim odczuciu koncentruje się wciąż na podchodzeniu do wynagrodzenia jako do czynnika kosztów dla pracodawcy, a więc elementu zmniejszającego jego...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany do Kodeksu pracy w związku z RODO | Przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy | Zmiany w dokumentacji pracowniczej

Zmiany w prawie

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po staremu | E-zwolnienia od 1.12.2018 r. | Pracownicze plany kapitałowe już od 2019 r.

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2018
Liczba tekstów: 2167