Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Nierówne traktowanie a dyskryminacja w zatrudnieniu

Jak wynika z orzeczenia SN, zasada niedyskryminacji wyrażona w art. 113 i rozwinięta w art. 183a KP i n., nie jest tożsama z zasadą równych praw (czy zasadą równego traktowania) pracowników jednakowo...

Projekty zmian aktów prawnych

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych na korzyść płatników | Większa ochrona roszczeń pracowniczych | Nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet | Zakazu handlu w...

Kwestionowanie rozwiązania umowy o pracę

W ocenie SN wniesienie odwołania od wypowiedzenia albo rozwiązania umowy o pracę nie jest warunkiem koniecznym do zasądzenia na rzecz pracownika odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2017
Liczba tekstów: 1945