Monitor Prawa Pracy / Aktualności

Zmiany w prawie

Zmiany w zatrudnianiu pracowników tymczasowych | Wystawianie elektronicznych zaświadczeń lekarskich | Indywidualne rachunki składkowe dla płatników składek

Projekty zmian aktów prawnych

Nowe zasady przyjmowania cudzoziemców do pracy sezonowej i krótkookresowej | Zmiany w ustawie o cudzoziemcach | Zmiany w uprawnieniach rodzicielskich

Przychód pracownika

Zdaniem NSA, jeżeli w związku z realizacją celów służbowych pracownik mobilny korzysta z noclegu, a następnie pracodawca zwraca mu koszty poniesione na ten cel, to u pracownika nie powstaje przychód...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2017
Liczba tekstów: 1978