Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego.
Monitor Prawa Pracy | 8/2018
Każdy pracodawca jest obowiązany szanować godność swoich pracowników. Pracownik w razie naruszenia przez pracodawcę jego dóbr osobistych może z tego powodu rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia oraz żądać przeproszenia go, zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia. Określenie sytuacji, w...
Monitor Prawa Pracy | 8/2018
1. Zakwalifikowanie świadczenia społecznego do jednego z działów zabezpieczenia społecznego wymienionych w art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego1 dokonane przez właściwy organ krajowy w oświadczeniu...
Monitor Prawa Pracy | 7/2018
Niniejsze opracowanie otrzymało pierwszą nagrodę w IX Wydziałowym Konkursie na Glosę ?pod patronatem Dziekana WPiA UŁ prof. dr hab. Agnieszki Liszewskiej oraz Monitora Prawa Pracy. Uwagi wstępne W wyroku z 19.1.2017 r. SN stwierdził, że „pracodawca jest uprawniony, aby zobowiązać pracownika do...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2018
Liczba tekstów: 2127