Monitor Prawa Pracy | 8/2014
Przedmiotem niniejszego opracowania będą zagadnienia związane z obowiązkiem stosowania przez pracodawców kryteriów doboru pracowników do zwolnienia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wątpliwości dotyczące obowiązku wskazywania kryteriów doboru do zwolnienia w treści oświadczenia woli pracodawcy o...
Monitor Prawa Pracy | 8/2014
Artykuł 84 KP nie stoi na przeszkodzie, aby strony zawarły porozumienie obniżające wynagrodzenie pracownicze ze skutkiem od dnia jego zawarcia. Nie może to dotyczyć już nabytego prawa do wynagrodzenia....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 8/2014
Liczba tekstów: 2090
Kalendarz wydarzeń