Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w sposób interaktywny i warsztatowy z zaawansowanymi problemami prawa pracy niezbędnymi w pracy specjalistów ds. kadr, menedżerów personalnych, menedżerów.
Monitor Prawa Pracy | 4/2016
Próbę zahamowania trwającego w Polsce od lat procesu nadużywania umów o pracę na czas określony stanowi ustawa z 25.6.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw1, która weszła w życie 22.2.2016 r. W niniejszym opracowaniu autor poddaje szczegółowej analizie nowe rozwiązania...
Monitor Prawa Pracy | 4/2016
Przepisy art. 24 dyrektywy 2004/38/WE1 i art. 4 rozporządzenia Nr 883/20042 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu państwa członkowskiego, które wyklucza z kręgu osób uprawnionych do niektórych „specjalnych nieskładkowych świadczeń pieniężnych” w rozumieniu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2016
Liczba tekstów: 1822