Od 1.1.2019 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian, w tym wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji, ma charakter rewolucyjny. 
Monitor Prawa Pracy | 12/2018
Pracodawca może dochodzić od byłego pracownika odszkodowania, dowodząc, że rozwiązanie przez niego umowy o pracę bez wypowiedzenia było nieuzasadnione. Istotne jest przy tym, że odszkodowanie to nie jest uwarunkowane powstaniem szkody w majątku pracodawcy. Celem niniejszego opracowania jest...
Monitor Prawa Pracy | 12/2018
1. Wykładni art. 7 dyrektywy Rady 92/85/EWG z 19.10.1992 r. w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią1 należy dokonywać w ten sposób, że znajduje on...
Monitor Prawa Pracy | 7/2018
Niniejsze opracowanie otrzymało pierwszą nagrodę w IX Wydziałowym Konkursie na Glosę ?pod patronatem Dziekana WPiA UŁ prof. dr hab. Agnieszki Liszewskiej oraz Monitora Prawa Pracy. Uwagi wstępne W wyroku z 19.1.2017 r. SN stwierdził, że „pracodawca jest uprawniony, aby zobowiązać pracownika do...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2018
Liczba tekstów: 2167