Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w sposób interaktywny i warsztatowy z zaawansowanymi problemami prawa pracy niezbędnymi w pracy specjalistów ds. kadr, menedżerów personalnych, menedżerów.
Monitor Prawa Pracy | 6/2016
Na początku 2016 r. na rynku wydawniczym ukazał się kolejny VI tom Systemu prawa pracy. Procesowe prawo pracy pod redakcją naukową prof. dr hab. K.W. Barana1. Wybór tematyki kolejnego tomu Systemu Prawa Pracy nie jest przypadkowy. W 2015 r. minęła 30. rocznica przekazania spraw pracowniczych sądom...
Monitor Prawa Pracy | 6/2016
1. Artykuł 67 ust. 3 rozporządzenia Nr 1408/711 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie temu, aby państwo członkowskie odmówiło sumowania okresów zatrudnienia niezbędnych, aby umożliwić ubieganie się o zasiłek dla bezrobotnych, mający na celu uzupełnienie dochodów z...
Monitor Prawa Pracy | 6/2016
Niniejsze opracowanie otrzymało pierwsze miejsce w konkursie na glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska – Dziekan...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 6/2016
Liczba tekstów: 1845