Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w sposób interaktywny i warsztatowy z zaawansowanymi problemami prawa pracy niezbędnymi w pracy specjalistów ds. kadr, menedżerów personalnych, menedżerów.
Monitor Prawa Pracy | 4/2017
Głębokie zmiany przepisów dotyczących uprawnień rodzicielskich, które weszły w życie w bieżącym roku, nie mogły pozostawać bez oddźwięku w doktrynie. Naukowa refleksja nad nowymi unormowaniami jest niezwykle istotna na płaszczyźnie badawczej, ponieważ stanowi przyczynek i jednocześnie ważny głos w...
Monitor Prawa Pracy | 4/2017
Przyczyna przekroczenia terminu z art. 48 § 1 KP musi być niezależna od pracownika. Wyrok SN z 25.1.2017 r., II PK 320/15 Przewodniczący Sędzia SN Bohdan Bieniek, Sędziowie SN: Halina Kiryło (sprawozdawca), Zbigniew Myszka. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy,...
Monitor Prawa Pracy | 7/2016
Uwagi wstępne Glosowana uchwała z 2.7.2015 r.1 dotyczy kwestii dodatkowego uprawnienia pracownika z tytułu rozwiązania przez niego umowy o pracę na podstawie § 11 art. 55 KP – czyli uzyskania odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w zw. z ust. 1 art. 10 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 1956