Monitor Prawa Pracy | 5/2017
Odpowiedź na pytanie dotyczące form zatrudnienia najlepiej dostosowanych do gospodarki postindustrialnej jest jednym z najważniejszych wyzwań, przed jakim stają obecnie teoretycy i praktycy prawa pracy i to nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. W tym kontekście mówi się często o...
Monitor Prawa Pracy | 5/2017
Brak inicjatywy stron nie zawsze zwalnia sąd od dostatecznego wyjaśnienia spornych okoliczności. Wyrok SN z 9.2.2017 r., II PK 364/15 Przewodniczący Sędzia SN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec, Sędziowie SN Beata Gudowska, Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na...
Monitor Prawa Pracy | 7/2016
Uwagi wstępne Glosowana uchwała z 2.7.2015 r.1 dotyczy kwestii dodatkowego uprawnienia pracownika z tytułu rozwiązania przez niego umowy o pracę na podstawie § 11 art. 55 KP – czyli uzyskania odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w zw. z ust. 1 art. 10 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2017
Liczba tekstów: 1967