Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy a ponadto ich zmotywowanie do czynnego udziału w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy, jako kluczowego elementu zarządzania zakładem pracy. W trakcie...
Monitor Prawa Pracy | 3/2015
Pracodawcy mają ograniczoną swobodę w zakresie umownego kształtowania praw i obowiązków swoich pracowników. W szczególności nie mogą w umowach pogarszać sytuacji pracowników w stosunku do ich uprawnień wynikających z przepisów prawa pracy. Zakazane jest więc wprowadzanie do umów dodatkowych klauzul...
Monitor Prawa Pracy | 3/2015
Artykuł 4779 § 31 KPC stosuje się w sprawie o jednorazowe odszkodowanie, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.)....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 3/2015
Liczba tekstów: 1683
Kalendarz wydarzeń