Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładzie pracy a ponadto ich zmotywowanie do czynnego udziału w kształtowaniu bezpiecznego środowiska pracy, jako kluczowego elementu zarządzania zakładem pracy. W trakcie...
Monitor Prawa Pracy | 5/2015
W niniejszym opracowaniu autor poddaje analizie relację, jaka zachodzi między wynagrodzeniem a nagrodą w rozumieniu art. 105 KP. Jest to o tyle istotne, że pracodawcy stosunkowo często przyznają pracownikom świadczenia nieroszczeniowe, które nazywają premiami uznaniowymi lub nagrodami....
Monitor Prawa Pracy | 5/2015
Pomimo nieważności umowy o pracę strony mogą ważnie nawiązać umowny stosunek pracy przez czynności dorozumiane przede wszystkim w następstwie dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2015
Liczba tekstów: 1705
Kalendarz wydarzeń