Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy. 
Monitor Prawa Pracy | 5/2018
W niniejszym artykule autor omawia kwestie związane z przedstawicielem związku zawodowego jako pełnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 465 § 1 KPC). Już pobieżna analiza orzecznictwa SN wystarcza, aby...
Monitor Prawa Pracy | 5/2018
Postanowienia art. 63 i 65 TFUE należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie ustawodawstwu państwa członkowskiego, takiemu jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, na mocy którego obywatel tego państwa członkowskiego, który ma miejsce zamieszkania w państwie trzecim, innym niż...
Monitor Prawa Pracy | 10/2017
Uwagi wstępne Glosowane orzeczenie odnosi się do rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z winy pracownika na podstawie art. 52 KP. Poruszaną kwestią jest początek biegu terminu wskazanego w art. 52 § 2 KP w zw. z art. 52 § 1 KP. Miesięczny termin, w którym po stronie pracodawcy istnieje...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 5/2018
Liczba tekstów: 2098