Celem szkolenia jest wskazanie oraz szczegółowe omówienie sposobu jednoczesnego wypełnienia ustawowego obowiązku przeciwdziałania mobbingowi i ograniczenia ryzyka wydostania się konfliktu na zewnątrz przedsiębiorstwa jakim jest wprowadzenie w przedsiębiorstwie odpowiednio przygotowanej Wewnętrznej...
Monitor Prawa Pracy | 2/2015
Autor poddaje analizie instytucję przejścia praw i obowiązków wynikających z pracowniczych programów emerytalnych w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę na gruncie ustawy z 20.4.2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych1. Ze względu na syntetyczne brzmienie...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2015
Liczba tekstów: 1673
Kalendarz wydarzeń