Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego.
Monitor Prawa Pracy | 9/2018
Prawo do premii nie zostało wprost uregulowane w przepisach Kodeksu pracy i najczęściej wynika z wewnętrznych regulacji płacowych obowiązujących u danego pracodawcy. Niestety zapisy przewidujące to uprawnienie często są niejednoznaczne i wywołują w praktyce wiele wątpliwości co do charakteru premii...
Monitor Prawa Pracy | 9/2018
Klauzulę 4 pkt 1 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony1 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi ona na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, zgodnie z którym odprawa wypłacana pracownikom zatrudnionym na podstawie umów o pracę na czas określony zawartych w celu pokrycia czasu...
Monitor Prawa Pracy | 7/2018
Niniejsze opracowanie otrzymało pierwszą nagrodę w IX Wydziałowym Konkursie na Glosę ?pod patronatem Dziekana WPiA UŁ prof. dr hab. Agnieszki Liszewskiej oraz Monitora Prawa Pracy. Uwagi wstępne W wyroku z 19.1.2017 r. SN stwierdził, że „pracodawca jest uprawniony, aby zobowiązać pracownika do...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2018
Liczba tekstów: 2137