Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy. 
Monitor Prawa Pracy | 2/2018
Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych problemów praktycznych, jakie mogą pojawić się w procesie ustalenia zasad wewnątrzzakładowej polityki antymobbingowej, która stanowi jeden z najpopularniejszych środków wdrażanych przez pracodawców w celu walki z problemem mobbingu...
Monitor Prawa Pracy | 2/2018
1. Wykładni art. 1 ust. 1 lit. a) dyrektywy Rady 2001/23/WE z 12.3.2001 r. w sprawie zbliżania ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do ochrony praw pracowniczych w przypadku przejęcia przedsiębiorstw, zakładów lub części przedsiębiorstw lub zakładów1 należy dokonywać w ten sposób, iż w...
Monitor Prawa Pracy | 10/2017
Uwagi wstępne Glosowane orzeczenie odnosi się do rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z winy pracownika na podstawie art. 52 KP. Poruszaną kwestią jest początek biegu terminu wskazanego w art. 52 § 2 KP w zw. z art. 52 § 1 KP. Miesięczny termin, w którym po stronie pracodawcy istnieje...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 2066