Od 1.1.2019 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Zakres zmian, w tym wprowadzenie formuły elektronicznej prowadzenia dokumentacji, ma charakter rewolucyjny. 
Monitor Prawa Pracy | 11/2018
Pracodawcy nierzadko są ofiarami nieuczciwych zachowań swoich pracowników. Dotyczy to zwłaszcza różnych form zaboru ich mienia. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na możliwości reakcji ze strony pokrzywdzonych pracodawców, a w szczególności na prawo do rozwiązania umowy o pracę bez...
Monitor Prawa Pracy | 11/2018
Przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/94/WE z 22.10.2008 r. w sprawie ochrony pracowników na wypadek niewypłacalności pracodawcy1 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, takiemu jak art. 4 ust. 1 bułgarskiej ustawy o ochronie...
Monitor Prawa Pracy | 7/2018
Niniejsze opracowanie otrzymało pierwszą nagrodę w IX Wydziałowym Konkursie na Glosę ?pod patronatem Dziekana WPiA UŁ prof. dr hab. Agnieszki Liszewskiej oraz Monitora Prawa Pracy. Uwagi wstępne W wyroku z 19.1.2017 r. SN stwierdził, że „pracodawca jest uprawniony, aby zobowiązać pracownika do...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2018
Liczba tekstów: 2159