Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w sposób interaktywny i warsztatowy z zaawansowanymi problemami prawa pracy niezbędnymi w pracy specjalistów ds. kadr, menedżerów personalnych, menedżerów.
Monitor Prawa Pracy | 1/2017
Nie treść, lecz sposób wykonania umowy decyduje o podleganiu ubezpieczeniom społecznym. Wyrok SN z 14.9.2016 r., II UK 342/15 Przewodniczący Sędzia SN Zbigniew Korzeniowski, Sędziowie SN: Beata Gudowska, Krzysztof Staryk (sprawozdawca). Sąd Najwyższy po rozpoznaniu na rozprawie w Izbie Pracy,...
Monitor Prawa Pracy | 7/2016
Uwagi wstępne Glosowana uchwała z 2.7.2015 r.1 dotyczy kwestii dodatkowego uprawnienia pracownika z tytułu rozwiązania przez niego umowy o pracę na podstawie § 11 art. 55 KP – czyli uzyskania odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w zw. z ust. 1 art. 10 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2017
Liczba tekstów: 1922