Monitor Prawa Pracy | 7/2017
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie konsekwencji, jakie może ponieść pracownik w sytuacji opublikowania na serwisach społecznościowych lub stronach internetowych niekorzystnych wypowiedzi na temat pracodawcy, przełożonych, współzatrudnionych. Przedstawione w tekście działania pracodawca...
Monitor Prawa Pracy | 7/2017
Domaganie się przez pracodawcę odszkodowania, jeżeli pracownik bez uzasadnionej przyczyny rozwiązuje umowę o pracę, nie może być traktowane jako godzące w zasady współżycia społecznego. Wyrok SN z 12.4.2017 r., II PK 56/16 Przewodniczący Sędzia SN Piotr Prusinowski (sprawozdawca), Sędziowie SN:...
Monitor Prawa Pracy | 7/2016
Uwagi wstępne Glosowana uchwała z 2.7.2015 r.1 dotyczy kwestii dodatkowego uprawnienia pracownika z tytułu rozwiązania przez niego umowy o pracę na podstawie § 11 art. 55 KP – czyli uzyskania odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w zw. z ust. 1 art. 10 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2017
Liczba tekstów: 1989