Monitor Prawa Pracy | 9/2017
Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na niedopatrzenie ustawodawcy, którego dopuścił się, nowelizując od 2.1.2016 r. przepisy Kodeksu pracy dotyczące urlopów związanych z urodzeniem się dziecka. Autor wskazuje na praktyczny problem, który polega na możliwości wydłużenia okresu...
Monitor Prawa Pracy | 9/2017
W postępowaniu kasacyjnym wyłączone jest bezpośrednie badanie naruszenia przepisów postępowania przez sąd I instancji, w tym prowadzących do nieważności tego postępowania. Wyrok SN z 16.5.2017 r., II PK 90/16 Przewodniczący Sędzia SN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Beata Gudowska, Małgorzata...
Monitor Prawa Pracy | 9/2017
Niniejsze opracowanie zdobyło pierwsze miejsce w konkursie na glosę do orzeczenia SN, zorganizowanego przez Katedrę Prawa Pracy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Honorowy patronat nad konkursem objęła prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Liszewska – Dziekan Wydziału Prawa i...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2017
Liczba tekstów: 2010