Rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który przewiduje daleko idące przekształcenia w dziedzinie umów terminowych – 10.4.2015 r. został skierowany do Sejmu. Jest to odpowiedź na coraz powszechniejsze stosowanie tzw. nietypowych form zatrudnienia i to zarówno pracowniczych, jak i...
Monitor Prawa Pracy | 7/2015
Glosowany wyrok SN z 28.8.2013 r.1 dotyczy problemu stosowania art. 251 KP do umów o pracę zawieranych z osobami bezrobotnymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Sąd Najwyższy stwierdził mianowicie, że „wynikające z art. 251 KP przekształcenie terminowej umowy o pracę w umowę...
Monitor Prawa Pracy | 7/2015
Glosowany wyrok SN z 28.8.2013 r.1 dotyczy problemu stosowania art. 251 KP do umów o pracę zawieranych z osobami bezrobotnymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Sąd Najwyższy stwierdził mianowicie, że „wynikające z art. 251 KP przekształcenie terminowej umowy o pracę w umowę...
Monitor Prawa Pracy | 7/2015
Glosowany wyrok SN z 28.8.2013 r.1 dotyczy problemu stosowania art. 251 KP do umów o pracę zawieranych z osobami bezrobotnymi w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych. Sąd Najwyższy stwierdził mianowicie, że „wynikające z art. 251 KP przekształcenie terminowej umowy o pracę w umowę...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 7/2015
Liczba tekstów: 1726
Kalendarz wydarzeń