Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w sposób interaktywny i warsztatowy z zaawansowanymi problemami prawa pracy niezbędnymi w pracy specjalistów ds. kadr, menedżerów personalnych, menedżerów.
Monitor Prawa Pracy | 9/2016
Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, jaki wpływ na wydanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej albo decyzji o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej przez właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego ma orzeczenie lekarskie wydawane w trakcie...
Monitor Prawa Pracy | 9/2016
Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub zakazu dyskryminacji może uzasadniać zarówno roszczenie majątkowe, jak i niemajątkowe. Wyrok SN z 6.7.2016 r., II PK 171/15 Przewodniczący Sędzia SN Bogusław Cudowski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Beata Gudowska, Zbigniew Hajn. Sąd...
Monitor Prawa Pracy | 7/2016
Uwagi wstępne Glosowana uchwała z 2.7.2015 r.1 dotyczy kwestii dodatkowego uprawnienia pracownika z tytułu rozwiązania przez niego umowy o pracę na podstawie § 11 art. 55 KP – czyli uzyskania odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w zw. z ust. 1 art. 10 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 9/2016
Liczba tekstów: 1881