Pracodawcy posiadający w swoim zakładzie organizacje związkowe są zobowiązani do wykonywania wielu obowiązków wynikających z ustaw i orzecznictwa sądowego. Jednocześnie powinni mieć oni świadomość, iż przysługują im również konkretne uprawnienia względem organizacji i działaczy związkowych....
Monitor Prawa Pracy | 11/2015
W niniejszym opracowaniu autorka analizuje jedno z występujących w praktyce zachowań uczestników relacji zatrudnienia tymczasowego, a mianowicie „kontynuację” zatrudnienia tymczasowego po przekroczeniu jego dopuszczalnego czasu trwania. Celem opracowania jest zaprezentowanie poglądów dotyczących...
Monitor Prawa Pracy | 11/2015
Artykuł 251 KP nie ma zastosowania, gdy ustawa w sposób wyczerpujący wskazuje okoliczności, w których strony mogą zawrzeć umowę o pracę na czas określony....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2015
Liczba tekstów: 1771
Kalendarz wydarzeń