Monitor Prawa Pracy | 12/2014
W niniejszym opracowaniu autor podjął próbę odkodowania cech konstytutywnych unijnej definicji czasu pracy. Wyjaśnia, czy istnieje jakiekolwiek dogmatyczne uzasadnienie dla różnicowania w trakcie trwającego dyżuru stacjonarnego jego części aktywnej oraz nieaktywnej, a następnie kwalifikowania części...
Monitor Prawa Pracy | 12/2014
Wyznaczenie osoby do dokonywania za pracodawcę czynności prawnych z zakresu prawa pracy może nastąpić w każdy sposób dostatecznie ujawniający taką wolę reprezentowanego pracodawcy....
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 12/2014
Liczba tekstów: 2162
Kalendarz wydarzeń