Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników w sposób interaktywny i warsztatowy z zaawansowanymi problemami prawa pracy niezbędnymi w pracy specjalistów ds. kadr, menedżerów personalnych, menedżerów.
Monitor Prawa Pracy | 10/2016
W praktyce sporne bywa ustalenie, czy podstawą podlegania ubezpieczeniom społecznym menedżerów zarządzających spółkami kapitałowymi jako członkowie ich zarządu powinna być prowadzona przez nich działalność gospodarcza, czy też umowa – kontrakt menedżerski nawiązany ze spółką. Nierzadkie są w tym...
Monitor Prawa Pracy | 10/2016
1. Bezrobocie nie może być przesłanką podwyższenia renty wyrównawczej. 2. Niemożność przypisania sprawcy szkody odpowiedzialności za sytuację na rynku pracy nie wyłącza prawa poszkodowanego do otrzymania od sprawcy szkody odpowiedniej renty (art. 444 § 2 w zw. z art. 361 § 1 KC). Wyrok SN z...
Monitor Prawa Pracy | 7/2016
Uwagi wstępne Glosowana uchwała z 2.7.2015 r.1 dotyczy kwestii dodatkowego uprawnienia pracownika z tytułu rozwiązania przez niego umowy o pracę na podstawie § 11 art. 55 KP – czyli uzyskania odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w zw. z ust. 1 art. 10 ustawy z 13.3.2003 r. o szczególnych...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 10/2016
Liczba tekstów: 1892