Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady składkowania umów zleceń. Składki do ZUS trzeba teraz płacić od wszystkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia. 
Monitor Prawa Pracy | 1/2016
W niniejszym opracowaniu autor poddaje krytycznej analizie orzeczenie TK z 2.6.2015 r.1, dotyczące zagadnienia konstytucyjności przepisów ograniczających wolność tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. W szczególności odnosi się do relacji pojęć prawnych takich jak wolność zrzeszania się...
Monitor Prawa Pracy | 1/2016
1. Klauzulę 4 pkt 2 Porozumienia ramowego w sprawie pracy w niepełnym wymiarze godzin z 6.6.1997 r.1 oraz art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2003/88 z 4.11.2003 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy2 należy interpretować w ten sposób, że w przypadku zwiększenia...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 1/2016
Liczba tekstów: 1792
Kalendarz wydarzeń