Jeżeli zatrudniasz cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy przygotuj się nadchodzące zmiany przepisów regulujących obowiązki dotyczące legalizacji pobytu i pracy w Polsce.
Monitor Prawa Pracy | 11/2017
Dla zastosowania art. 411 pkt 2 KC istotne znaczenie mają okoliczności towarzyszące bezpodstawnemu wzbogaceniu. Jeśli pozwany o zwrot nienależnego świadczenia zrealizował swoje prawo podmiotowe (uzyskał korzyść) z naruszeniem zasad współżycia społecznego, to nie ma podstaw do uznania, że spełnienie...
Monitor Prawa Pracy | 10/2017
Uwagi wstępne Glosowane orzeczenie odnosi się do rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę z winy pracownika na podstawie art. 52 KP. Poruszaną kwestią jest początek biegu terminu wskazanego w art. 52 § 2 KP w zw. z art. 52 § 1 KP. Miesięczny termin, w którym po stronie pracodawcy istnieje...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 11/2017
Liczba tekstów: 2034