Od 1 stycznia 2016 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady składkowania umów zleceń. Składki do ZUS trzeba teraz płacić od wszystkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia. 
Monitor Prawa Pracy | 2/2016
Programy dobrowolnych odejść cieszą się wśród pracodawców dość dużą popularnością. Mimo ich funkcjonowania w praktyce nie przeprowadzono do tej pory prawnej analizy tego zjawiska. Niniejszym opracowaniem autorka ma na celu choć w niewielkim stopniu zapełnić tę lukę.
Monitor Prawa Pracy | 2/2016
Artykuł 18 dyrektywy 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5.7.2006 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy1 należy interpretować w ten sposób, że aby szkoda doznana z powodu dyskryminacji ze względu...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Pracy
Aktualny numer: 2/2016
Liczba tekstów: 1803
Kalendarz wydarzeń