NAJPOPULARNIEJSZE

Wybrane zagadnienia zasady Kompetenz-Kompetenz

Michał Jochemczak

W artykule omówiony został kształt zasady Kompetenz-Kompetenz, w tym przedstawione zostały rozwiązania przyjęte w prawie międzynarodowym, wybranych obcych systemach prawnych oraz prawie polskim w...

Szantaż korporacyjny. Próba wykładni art. 423 § 2 KSH

Szantaż korporacyjny. Próba wykładni art. 423 § 2 KSH

Jerzy P. Naworski

Opracowanie dotyczy właściwej interpretacji jednego tylko przepisu Kodeksu spółek handlowych1, a mianowicie art. 423 § 2 zd. 1, który był już przedmiotem refleksji doktrynalnej, lecz w dalszym ciągu...

Czyn nieuczciwej konkurencji a nieuczciwa praktyka rynkowa

Konsekwencją obowiązywania w polskim systemie prawnym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1 oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym2 jest funkcjonowanie, wśród regulacji...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2018
Liczba tekstów: 259