Windykacja należności jako przejaw uporczywego nękania z art. 190a § 1 KK

A A A