Upoważnienie do prowadzenia negocjacji handlowych a zasady reprezentacji spółki

– wyrok SN z 29.5.2014 r., V CSK 396/13

A A A