Sposób reprezentacji spółki i jej wykazywanie w postępowaniu cywilnym

Wyrok SN z 15.12.2016 r., II CSK 163/16

A A A