Przeznaczenie majątku pozostałego po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli w postępowaniu upadłościowym spółki akcyjnej. Ustanie bytu prawnego tej spółki

A A A
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 252