Granice ochrony interesów osoby dokonującej czynności prawnej z pełnomocnikiem

A A A