Monitor Prawa Handlowego | 2/2018
W ramach postępowania likwidacyjnego Kodeks spółek handlowych przyznaje prymat zaspokojeniu interesów wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedną z instytucji, która została powołana przez ustawodawcę w celu możliwie najszerszej ochrony tej grupy podmiotów, jest depozyt sądowy,...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2018
Z perspektywy współczesnego prawa prywatnego mechanizm działania osób prawnych, w tym spółek kapitałowych, jest tak oczywisty, że nie podlega żadnej dyskusji, stanowiąc niemalże aksjomat leżący u podstaw konstrukcji tych spółek. Ustawodawca różnie co prawda rozkłada akcenty, przewidując raz to...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2017
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kadry zarządzającej spółek kapitałowych stanowi empiryczny rodzaj ubezpieczenia OC, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku, zwłaszcza niemalejącej skali realnych zagrożeń ryzyka wyrządzenia szkody przez ubezpieczonych spółce lub osobom trzecim. Specyfika...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 252