Monitor Prawa Handlowego | 4/2016
Przedmiotem refleksji jest podejście Państwa do sposobu zarządzania spółkami giełdowymi z udziałem Skarbu Państwa. Ignorowanie lub pozorowanie kultury corporate governance w takich spółkach ma swój wymierny aspekt. Prowadzi do istotnego obniżenia wartości ich akcji, promując „głosowanie nogami” ze...
Monitor Prawa Handlowego | 3/2016
Z dniem 3.7.2016 r. obowiązywać zaczęło1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2016
Liczba tekstów: 213