Monitor Prawa Handlowego | 1/2017
Przedmiotem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, który organ spółki akcyjnej jest uprawniony – w świetle przepisów polskiego prawa spółek handlowych – do ustalenia wynagrodzenia członkom rady nadzorczej delegowanym do czasowego wykonywania czynności członka zarządu.
Monitor Prawa Handlowego | 4/2016
Zawarcie umowy z pełnomocnikiem wiąże się z ryzykiem, że osoba ta nie ma kompetencji do wywołania skutków prawnych bezpośrednio w sferze prawnej osoby przez siebie reprezentowanej. Jeżeli pełnomocnik działa bez umocowania lub z przekroczeniem umocowania, druga strona staje się zawartą umową związana...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2017
Liczba tekstów: 218