Monitor Prawa Handlowego | 4/2017
W Polsce pojawił się projekt wprowadzenia do Kodeksu spółek handlowych nowego typu spółki kapitałowej pod nazwą Prosta Spółka Akcyjna. Spółka ta ma być hybrydą spółki osobowej, spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Celem artykułu jest analiza uzasadnienia i potrzeby wprowadzenia PSA, skutków regulacji z...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2017
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kadry zarządzającej spółek kapitałowych stanowi empiryczny rodzaj ubezpieczenia OC, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku, zwłaszcza niemalejącej skali realnych zagrożeń ryzyka wyrządzenia szkody przez ubezpieczonych spółce lub osobom trzecim. Specyfika...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 238