Monitor Prawa Handlowego | 2/2017
Genezie spółki handlowej w prawie polskim jako konstrukcji prawnej, podobnie jak historycznemu procesowi wykształcania się konstrukcji spółki handlowej, we współczesnej nauce prawa handlowego nie poświęcono nazbyt wiele miejsca, ograniczając się do ogólnego rysu historycznego1, pozwalającego...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2017
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kadry zarządzającej spółek kapitałowych stanowi empiryczny rodzaj ubezpieczenia OC, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku, zwłaszcza niemalejącej skali realnych zagrożeń ryzyka wyrządzenia szkody przez ubezpieczonych spółce lub osobom trzecim. Specyfika...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 2/2017
Liczba tekstów: 225