Monitor Prawa Handlowego | 1/2018
Wierzytelności powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego to inaczej wierzytelności układowe, tzn. te, które są objęte układem. Oznaczenie desygnatu pojęcia, o którym mowa w tytule artykułu, ma znaczenie nie tylko dla ustalenia, których wierzytelności dotyczy układ, lecz również...
Monitor Prawa Handlowego | 1/2018
Statut spółki akcyjnej może przewidywać, że uzupełnienie wakatu w składzie rady nadzorczej nastąpi w drodze kooptacji, tj. poprzez powołanie nowego członka przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu. Brak regulacji kodeksowej daje twórcom statutów dużą swobodę w kształtowaniu charakteru tej...
Monitor Prawa Handlowego | 2/2017
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kadry zarządzającej spółek kapitałowych stanowi empiryczny rodzaj ubezpieczenia OC, wychodzący naprzeciw potrzebom rynku, zwłaszcza niemalejącej skali realnych zagrożeń ryzyka wyrządzenia szkody przez ubezpieczonych spółce lub osobom trzecim. Specyfika...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 1/2018
Liczba tekstów: 245