Monitor Prawa Handlowego | 3/2016
Dopuszczalność reprezentowania akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza tej spółki na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa podczas obrad walnego zgromadzenia może stanowić zagadnienie budzące wątpliwości, gdyż przepisy regulujące zakres funkcjonowania spółki...
Monitor Prawa Handlowego | 3/2016
Z dniem 3.7.2016 r. obowiązywać zaczęło1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE,...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Prawa Handlowego
Aktualny numer: 3/2016
Liczba tekstów: 205