Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najnowszymi, obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r. zmianami w przepisach o podatku VAT, akcyzie, podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz ordynacji podatkowej i praktycznymi konsekwencjami tych zmian dla przedsiębiorstw. W trakcie szkolenia...
Uprawnienia pełnomocników, niedawno skorygowane przepisami o KAS, mają wkrótce podlegać kolejnym modyfikacjom wynikającym ze znowelizowanej Ordynacji.
Monitor Podatkowy | 11/2018
Traktowanie dla celów podatkowych wyniku na sprzedaży wierzytelności, w szczególności własnych zarachowanych uprzednio jako przychody należne, wywoływało „od zawsze” spory interpretacyjne. Zmiany wprowadzone od 1.1.2018 r1 w tym zakresie niestety wygenerowały kolejne niejasności interpretacyjne....
Monitor Podatkowy | 12/2018
Chociaż, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, spółka zamierza umożliwić inwestorom nabycie kompleksowo budynku mieszkalnego wraz z garażem wolno stojącym lub wiatą garażową, obiekty mają zostać wzniesione na jednej nieruchomości gruntowej, wybudowanie budynków mieszkalnych oraz garaży lub...
Monitor Podatkowy | 1/2018
 Spis treści Wstęp Brak opodatkowania VAT – przeniesienie prawa własności nieruchomości tytułem zapłaty zobowiązania podatkowego Zwolnienie z VAT dla używanych budynków Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług od podmiotu uznanego za nieaktywny Zwolnienie z VAT...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2018
Liczba tekstów: 2860