Poznaj najnowsze przepisy. Sprawdź co ważnego zmienia się z punktu widzenia Twoich klientów i obowiązków skarbowych.
Czy nowe sankcje są zagrożeniem dla uczciwych podatników? Dobra znajomość uregulowań KKS to szansa na zmniejszenie zakresu kary podatnika!
Monitor Podatkowy | 12/2017
Istotą połączenia odwrotnego (ang. downstream merger) jest przejęcie spółki dominującej przez jej spółkę zależną. Ani ustawy podatkowe, ani przepisy prawa handlowego nie zawierają szczególnych regulacji odnoszących się do tego rodzaju połączenia. Podkreślić należy, że ta forma restrukturyzacji może...
Monitor Podatkowy | 1/2018
W przypadku sprzedaży po 1.4.2014 r. samochodów, które były objęte ograniczonym prawem do odliczania podatku (ograniczenie do 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6000 zł), okres korekty podatku naliczonego, o której mowa w art. 90b ust. 1 pkt 2, ust. 2 oraz ust. 6 ustawy z 11.3.2004...
Monitor Podatkowy | 1/2018
 Spis treści Wstęp Brak opodatkowania VAT – przeniesienie prawa własności nieruchomości tytułem zapłaty zobowiązania podatkowego Zwolnienie z VAT dla używanych budynków Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług od podmiotu uznanego za nieaktywny Zwolnienie z VAT...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 1/2018
Liczba tekstów: 2748