Początek roku to w prawie podatkowym kolejne zmiany w przepisach praktycznie wszystkich ustaw. Zmiany wchodzą w życie 1.1.2017. Poznaj wszystkie istotne zmiany w VAT, CIT i Ordynacji Podatkowej na jednym szkoleniu prowadzonym przez trzech ekspertów!
Monitor Podatkowy | 4/2017
Poprzez przepisy ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej1 obowiązujące od 1.3.2017 r. ustawodawca dokonał zmian w ustawach zawierających przepisy stosowane m.in. w odniesieniu do opodatkowania obrotu samochodami osobowymi. Są to przepisy zawarte w: ...
Monitor Podatkowy | 4/2017
Nie ulega wątpliwości, że ustawodawca przyznaje we wskazanym wyżej art. 91 ust. 7 i ust. 7a VATU prawo do odliczenia również w takim przypadku jak w niniejszej sprawie, tj. gdy zmiana w zakresie dysponowania prawem do odliczenia podatku polega na pierwotnym wykorzystaniu dóbr inwestycyjnych do...
Monitor Podatkowy | 1/2017
Spis treści Wstęp Nowe regulacje dotyczące zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w formie zastawu skarbowego Opinie zabezpieczające a interpretacje podatkowe Zakres stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1.1.2017 r. Postępowanie przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego (stan...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 2651