Monitor Podatkowy | 7/2017
W artykule omówiono orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w zakresie stanowienia prawa podatkowego. Poruszane w opracowaniu kwestie dotyczą w szczególności respektowania przez ustawodawcę wymagań konstytucyjnych dotyczących stanowienia prawa podatkowego zarówno w zakresie aspektów...
Monitor Podatkowy | 7/2017
Tym samym nie może budzić wątpliwości, że oddział zagranicznego przedsiębiorcy, taki jak oddział spółki w rozpatrywanej sprawie, ma status stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju w rozumieniu art. 44 dyrektywy Rady 2006/112/WE i art. 11 rozporządzenia wykonawczego Rady Nr...
Monitor Podatkowy | 1/2017
Spis treści Wstęp Nowe regulacje dotyczące zabezpieczenia wykonania zobowiązań podatkowych w formie zastawu skarbowego Opinie zabezpieczające a interpretacje podatkowe Zakres stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego od 1.1.2017 r. Postępowanie przed naczelnikiem urzędu celno-skarbowego (stan...
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2017
Liczba tekstów: 2682