Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT / Orzeczenia i glosy

Preferencyjna stawka VAT na dostawę domu z garażem

Chociaż, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku, spółka zamierza umożliwić inwestorom nabycie kompleksowo budynku mieszkalnego wraz z garażem wolno stojącym lub wiatą garażową, obiekty mają...

Ustalenie pierwszego zasiedlenia dla potrzeb VAT

Pod pojęciem pierwszego zasiedlenia rozumie się oddanie do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu (rozumianego jako...

Ulga na zakup kasy fiskalnej w przypadku przekształcenia

W wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową spółka ta nie przejmuje (kontynuuje) obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego...

Opodatkowanie VAT wynajmu lokali mieszkalnych pracownikom

Tymczasem zarzucając w skardze kasacyjnej błędną wykładnię art. 43 ust. 1 pkt 36 VATU, całkowicie pominięto, że ustawodawca nie zwolnił z opodatkowania wynajmu lub dzierżawy na cele działalności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2018
Liczba tekstów: 2860