Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT / Orzeczenia i glosy

Opodatkowanie VAT czynności komornika

Działalność gospodarcza komorników sądowych obejmuje profesjonalny obrót gospodarczy działalności usługodawców realizowany w sposób zorganizowany i ciągły, a tym samym spełnia warunki do uznania...

Odliczenie VAT od samochodu zastępczego

W przywołanych wyrokach, analizując treść art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c) VATU, NSA stwierdził, że przeznaczenia samochodu zastępczego przekazanego przez stronę skarżącą na mocy umowy najmu do używania...

Zwrot VAT dla oddziału spółki zagranicznej

Tym samym nie może budzić wątpliwości, że oddział zagranicznego przedsiębiorcy, taki jak oddział spółki w rozpatrywanej sprawie, ma status stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2017
Liczba tekstów: 2703