Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT

VAT w przypadku rozwiązania umowy leasingu finansowego

W razie rozwiązania umowy leasingu finansowego na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, w konsekwencji czego korzystający jest zobowiązany do natychmiastowego zapłacenia...

Korekta faktur w przypadku niewłaściwej rejestracji VAT

Zarejestrowanie przez organ skarżącej jako podatnika podatku VAT nastąpiło w oczywistej sprzeczności z art. 96 ust. 2 VATU, który stanowi, iż w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust....

Sankcje karne skarbowe związane z plikiem JPK VAT

Sankcje karne skarbowe związane z plikiem JPK VAT

Jakub Rychlik

W celu wyegzekwowania realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego przewidziane zostały sankcje o charakterze administracyjnym, a także o charakterze karnym. Drugi rodzaj sankcji...

Termin dokonania korekty faktury

W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów) poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które następnie...

Transfer zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Okoliczność, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzy zespół składników majątkowych zdolny do prowadzenia niezależnej (samodzielnej) działalności gospodarczej, należy rozumieć w ten sposób, że w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2018
Liczba tekstów: 2799