Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT

Ulga na zakup kasy fiskalnej w przypadku przekształcenia

W wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową spółka ta nie przejmuje (kontynuuje) obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego...

Flipping w rozliczeniu VAT

Stella Brzeszczyńska

Pojęcie flipów, flipowania lub flippingu ma swoje źródło w angielskim house flipping, czyli zakupie, remoncie i sprzedaży lokalu lub budynku. Inwestorzy określają też mianem flipu obrót umowami...

Opodatkowanie VAT wynajmu lokali mieszkalnych pracownikom

Tymczasem zarzucając w skardze kasacyjnej błędną wykładnię art. 43 ust. 1 pkt 36 VATU, całkowicie pominięto, że ustawodawca nie zwolnił z opodatkowania wynajmu lub dzierżawy na cele działalności...

Opodatkowanie VAT kaucji

Kwota kaucji otrzymanej od nabywcy, zatrzymana następnie w związku z niewywiązaniem się przez kontrahenta z jego obowiązków wobec wnioskodawcy stanowi wynagrodzenie tytułem dokonanej dostawy, w...

Nauka pływania jako usługa kompleksowa – stawka VAT

Do usługi wstępu do aquaparku znajdował zastosowanie art. 8 ust. 2a VATU. W konsekwencji ta odrębna usługa miała własną podstawę opodatkowania (wynagrodzenie za nią), która nie stanowiła elementu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2018
Liczba tekstów: 2839