Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT

Określenie momentu wykonania usługi w VAT

Jeżeli zatem strony w umowie określiły etapy realizacji umowy (np. harmonogram), wskazując, że ich istotnym elementem, jak np. w przypadku usług informatycznych, jest prawidłowość funkcjonowania...

Badania medyczne objęte VAT

Odnosząc powyższe uwagi do stanu faktycznego sprawy, trzeba podkreślić, że wszczepianie pacjentom wyrobów medycznych (np. nowych zastawek serca) w trakcie operacji na otwartym sercu (z perspektywy...

Zmiany w VAT na 2018 r.

Jakub Ziętek

Jak co roku z początkiem 2018 r. weszły w życie regulacje zmieniające system VAT. Zmiany te dotyczą zasadniczo kwestii technicznych, jak na przykład bezwzględny obowiązek (obejmujący również...

Korekta VAT w przypadku zmiany przeznaczenia pojazdu

W przypadku sprzedaży po 1.4.2014 r. samochodów, które były objęte ograniczonym prawem do odliczania podatku (ograniczenie do 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6000 zł), okres...

Uwzględnienie VAT w opłacie komorniczej

W świetle cytowanej uchwały komornik sądowy jest zatem podatnikiem podatku od wartości dodanej, a więc jest zobowiązany, aby od swojego wynagrodzenia odprowadzać do urzędu skarbowego należny podatek...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 2/2018
Liczba tekstów: 2759