Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT

Opodatkowanie VAT zniesienia współwłasności

Jeżeli jednak czynność ta będzie miała charakter odpłatny, a więc strony postanowią, że w wyniku zniesienia współwłasności jeden ze wspólników uzyska własność nowej rzeczy o wartości niższej od...

Ulga na złe długi w przypadku zwolnienia z długu

Pojęcie uregulowania musi być więc rozumiane jako zapłacenie, w związku z czym zwrot w przypadku nieuregulowania użyty w art. 89b ust. 1 VATU musi być rozumiany jako „w przypadku niezapłacenia”. (...)...

Dostawa towaru poza UE z wykorzystaniem łańcucha dostaw

Przemieszczenie – z pominięciem terytorium Polski – towaru nabytego w jednym kraju unijnym przez krajowego podatnika, posługującego się krajowym numerem VAT-UE, do firmy spedycyjnej zlokalizowanej na...

Zmiany w VAT na 2017 r. – wybrane zagadnienia

Zmiany w VAT na 2017 r. – wybrane zagadnienia

Bartosz Bogdański

Obowiązująca od 1.1.2017 nowelizacja ma w zasadzie jeden cel – przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom w podatku od towarów i usług, w szczególności zapobieganie wyłudzeń podatku oraz unikania...

Skutki VAT wykonania zastępczego

Koszty wykonawstwa zastępczego realizowanego przez osobę trzecią nie są objęte podatkiem od towarów i usług. (...) Zatem koszty wykonania zastępczego mają charakter odszkodowawczy. Ciężar ekonomiczny...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 3/2017
Liczba tekstów: 2640