NAJPOPULARNIEJSZE

Czy spółka cywilna jest podatnikiem podatku VAT?

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Warszawie z 16.10.2008 r.1 Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 14 VATU w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2008 r. zwalnia się od podatku świadczenie usług przez...

Podatek „u źródła” od odsetek wypłacanych zagranicznemu

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Bydgoszczy z 23.10.2008 r. ITPB3/423-431/08/PS Spółka otrzymała pożyczkę od udziałowca – podmiotu zagranicznego, posiadającego siedzibę w Finlandii. Jak...

Denominacja kredytu zaciągniętego w walucie polskiej

Denominowanie kredytu zaciągniętego w walucie polskiej na walutę obcą nie powoduje, że w przypadku zmiany kursów tych walut powstają różnice kursowe w rozumieniu art. 22 ust. 1 PDOFizU. Wyrok NSA z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 8/2018
Liczba tekstów: 2821