NAJNOWSZE

Usługi pośrednictwa handlowego a podatek u źródła

Marcin Jamroży, Anna Główka

Osiągane przez podmioty zagraniczne przychody z tytułu usług pośrednictwa w sprzedaży nie zostały literalnie wymienione jako podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła, jak również nie sposób uznać...

Rozliczanie strat podatkowych spółek wchodzących w skład PGK

Marcin Jamroży, Anna Główka

Po utracie przez PGK statusu podatnika spółka wchodząca w skład PGK będzie miała prawo do rozliczenia strat podatkowych poniesionych przez nią przed uzyskaniem przez PGK tego statusu. Przez pięć...

Spółka cywilna podatnikiem podatku od nieruchomości

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a...

Zwolnienie z długu a ulga na złe długi

Jeżeli natomiast do zwolnienia z długu dojdzie po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności wierzytelności określonego w umowie lub na fakturze, podatnik-wierzyciel, który na podstawie art. 89a...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 7/2017
Liczba tekstów: 2682