NAJNOWSZE

Transport wyrobów strefowych a działalność pomocnicza

Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska

Korzystanie przez podmiot strefowy z usług podmiotów zewnętrznych nieprowadzących działalności na terytorium SSE, już po całkowitym wytworzeniu produktu finalnego, nie spełnia przesłanek uznania tych...

PIT od pracowniczego systemu punktowego

Działanie pracodawcy w opisanym stanie faktycznym polega bowiem w istocie na postawieniu do dyspozycji pracownika punktów, za które dopiero pracownik może nabyć określone świadczenie. Z przytoczonego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 11/2017
Liczba tekstów: 2726