NAJNOWSZE

Opodatkowanie sprzedaży książek własnego autorstwa

Z niebudzącego wątpliwości stanu faktycznego rozpoznawanej sprawy wynika, że skarżący, zlecając drukowanie książki własnego autorstwa i następnie je sprzedając, zarówno wytwarzał egzemplarze utworu,...

VAT w przypadku rozwiązania umowy leasingu finansowego

W razie rozwiązania umowy leasingu finansowego na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, w konsekwencji czego korzystający jest zobowiązany do natychmiastowego zapłacenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2018
Liczba tekstów: 2799