Monitor Podatkowy / Artykuły / Prawo podatkowe / Orzeczenia i glosy

Spółka komandytowa na gruncie Dyrektywy 2008/7

Adam Mariański, Artur Tim

TEZA: Polski ustawodawca skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 3 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy nr 69/335 dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału i wskazał dla potrzeb naliczenia...

Wykonywanie czynności doradztwa podatkowego bez uprawnień

Rafał Bernat

Glosowany wyrok dotyczy odpowiedzialności karnej osoby prowadzącej zarobkowo księgi rachunkowe, która jednocześnie dokonywała czynności doradztwa podatkowego bez wymaganych uprawnień. W ocenie sądu...

Spółka komandytowo-akcyjna jako spółka kapitałowa

Dominik Horodyski

Glosowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesądza kwestię uznania spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy 2008/7/WE z 12.2.2008 r. dotyczącej...

Opodatkowanie odszkodowania za dyskryminację w pracy

Skarżący jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych powinien opodatkować odszkodowanie za szkodę majątkową, polegającą na utracie spodziewanych korzyści w postaci dodatkowego wynagrodzenia...

Wydatki na cele mieszkaniowe tylko dla właściciela

Nie można zaakceptować stanowiska sądu I instancji o możliwości zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w zw. z art. 21 ust. 16 PDOFizU z opodatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży...

Odmowa nadania NIP

W toku postępowania o nadanie NIP organy nie są uprawnione do badania, czy pod wskazanym adresem wykonywane są (lub mogą być wykonywane) funkcje zarządcze spółki. Również okoliczność, że pod wskazanym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 12/2018
Liczba tekstów: 2860