Monitor Podatkowy / Artykuły / Podatki lokalne / Orzeczenia i glosy

Spółka cywilna podatnikiem podatku od nieruchomości

W świetle art. 3 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) podatnikiem podatku od nieruchomości są wspólnicy spółki cywilnej, a...

Czy tymczasowy obiekt budowlany stanowi budowlę?

Tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409), może być budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z 12.1.1991 r. o...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 8/2017
Liczba tekstów: 2692