Monitor Podatkowy / Artykuły / Podatki dochodowe / Orzeczenia i glosy

Rozliczenie kosztów rozłożonych w czasie

Pogląd, jakoby w świetle art. 15 ust. 4e PDOPrU koszt należało rozpoznać w oparciu o uregulowania wynikające z ustawy o rachunkowości, nie wynika z unormowania ukształtowanego przepisem art. 15 ust....

Koszty uzyskania przychodu wobec premii dla twórcy

Jak słusznie wskazał sąd I instancji, kwestia uznaniowości w przyznawaniu tej premii, według kryteriów ustalonych przez spółkę, zważywszy, że będzie ona również wypłacana z tytułu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2017
Liczba tekstów: 2715