Monitor Podatkowy / Artykuły / Podatki dochodowe / Orzeczenia i glosy

Opodatkowanie ryczałtem działalności budowlanej

Skoro podatniczka w swoim wniosku o interpretację wskazała, że poza działalnością wymienioną w części I Tabeli w załączniku nr 3 do ustawy w postaci usług w zakresie robót budowlanych...

Opodatkowanie opłaty za uczestnictwo w konferencji

Pokrywanie przez spółkę, na podstawie zawieranej pomiędzy spółką a lekarzem oraz pracownikiem naukowym umowy o dzieło kosztów w postaci opłaty rejestracyjnej zarówno w kraju, jak i za granicą,...

Wyjazd naukowy jako podróż służbowa

Wypłata pieniężna, której dokonuje ostatecznie pracodawca (Uniwersytet jest płatnikiem środków), może być w związku z tym dokonana wyłącznie na rzecz osoby, która pozostaje z jednostką naukową w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2018
Liczba tekstów: 2789