Monitor Podatkowy / Artykuły / Podatki dochodowe

Rozliczenie kosztów rozłożonych w czasie

Pogląd, jakoby w świetle art. 15 ust. 4e PDOPrU koszt należało rozpoznać w oparciu o uregulowania wynikające z ustawy o rachunkowości, nie wynika z unormowania ukształtowanego przepisem art. 15 ust....

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2017
Liczba tekstów: 2703