Monitor Podatkowy / Artykuły / PCC / Orzeczenia i glosy

Spółka komandytowa na gruncie Dyrektywy 2008/7

Adam Mariański, Artur Tim

TEZA: Polski ustawodawca skorzystał z możliwości przewidzianej w art. 3 ust. 2 zdanie drugie Dyrektywy nr 69/335 dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału i wskazał dla potrzeb naliczenia...

Spółka komandytowo-akcyjna jako spółka kapitałowa

Dominik Horodyski

Glosowany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przesądza kwestię uznania spółki komandytowo-akcyjnej za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy 2008/7/WE z 12.2.2008 r. dotyczącej...

Opodatkowanie PCC majątku spółki przy przekształceniu

Jeśli zatem majątek spółki osobowej powstały w wyniku przekształcenia, inaczej rzecz ujmując, wartość wkładów do spółki osobowej, przewyższa kapitał zakładowy spółki przekształcanej, to ta nadwyżka z...

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Jan Marczyński, Agata Cebera

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 10.5.2012 r.1 dokonał oceny zgodności z prawem unijnym przepisów polskiego prawa podatkowego, nakładających obowiązek podatkowy w przypadku...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2018
Liczba tekstów: 2779