Monitor Podatkowy / Artykuły / Ordynacja podatkowa / Orzeczenia i glosy

Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności

W rozpatrywanej sprawie w tym samym dniu zostały wydane zarówno trzy decyzje wymiarowe, jak również odrębnie jedno postanowienie o nadaniu tym decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności. Obydwa...

Odmowa wydania interpretacji indywidualnej

Specyfika postępowania w sprawie o wydanie interpretacji indywidualnej polega m.in. na tym, że organ podatkowy „porusza się” niejako tylko i wyłącznie w ramach stanu faktycznego lub zdarzenia...

Odpowiedzialność spadkobiercy

Naczelny Sąd Administracyjny (...) w sprawie o podjęcie uchwały wyjaśniającej: czy do decyzji o odpowiedzialności spadkobiercy przewidzianej w art. 100 ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 5/2017
Liczba tekstów: 2662