Monitor Podatkowy / Artykuły / Międzynarodowe prawo podatkowe

Czynności opodatkowane VAT na podstawie VI Dyrektywy EWG

Mirosław Barszcz

Artykuł opisuje zalecenia stawiane państwom starającym się o członkowstwo w Unii Europejskiej - w tym Polsce w zakresie VAT zawarte w VI Dyrektywie EWG. I. Wstęp Zgodnie z ratyfikowanym w 1994 r....

Ustalanie zysków zakładów położonych za granicą, cz. II

Krzysztof J. Musiał

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację materiału zamieszczonego w MoPod Nr 8/1998, s. 244. V. Ustalanie zysków na podstawie metody księgowej 1. Dla celów ustalenia zysków zakładu możemy wyróżnić - po...

Unikanie międzynarodowego podwójnego opodatkowania

Józef Banach

Dynamiczny rozwój gospodarczy, jaki stał się współcześnie udziałem wielu państw świata, oraz ciągle rosnąca współzależność gospodarcza pomiędzy nimi, spowodował “umiędzynarodowienie działalności...

Zakład

Józef Banach

Odrębność regulacji Modelowa Konwencja OECD, a w ślad za nią również polskie umowy o UPO zawierają odrębny artykuł, w którym dla interpretacji postanowień zawartych w tego typu umowach zdefiniowane są...

Opodatkowanie zysków przedsiębiorstwa

Józef Banach

Zgodnie z postanowieniami umów o UPO przedsiębiorstwo mające swoją siedzibę w jednym z umawiających się państw, a prowadzące swoją działalność na terytorium drugiego państwa, co do zasady podlega...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 2651