Monitor Podatkowy / Artykuły / Międzynarodowe prawo podatkowe

Podatek dochodowy od osób fizycznych we Francji

Stanisław Bocianowski

Niniejszy artykuł stanowi bardzo interesującą próbę spojrzenia na system podatku dochodowego od osób fizycznych we Francji. Na szczególną uwagę zasługuje jeden z elementów personalizacji podatku, tj....

Unikanie opodatkowania w orzecznictwie anglosaskim

Bogumił Brzezińsk, Bogumił Brzeziński

I. Wprowadzenie 1. Prawo podatkowe nawiązuje w swej treści do sytuacji typowych dla obrotu gospodarczego (takich np. jak ta, że świadczenia w ramach zawodowej działalności handlowej dokonywane są...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 4/2017
Liczba tekstów: 2651